„Inițiativa pentru IMM-uri”, program în valoare de 100 de milioane de euro

0
217

Comisia Europeană a început derularea programului „Inițiativă pentru IMM-uri 2014-2020 în valoare de 100 de milioane de euro, investiție care va fi oferită întreprinderilor prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională.

Acest instrument financiar de tip garanție neplafonată,care combină „alocările naționale ale statelor membre cu resursele bugetare ale Uniunii Europene și cu resursele proprii ale Fondului European de Investiții și Băncii Europene de Investiții” conform spuselor ministrului Fondurilor Europene,  a fost adoptat încă din 2015, printr-un memorandum al Guvernului.

Participarea în cadrul acestui program operațional este salută atât de Corina Crețu, comisarul european pentru Politici Regionale, cât și de Vasile Dâncu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației publice.

„Astăzi, România s-a alăturat grupului de state membre care doresc să îmbunătățească mediul de afaceri pentru IMM-uri, prin alocarea a 100 de milioane de euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, pentru a contribui la finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Într-o țară în care IMM-urile reprezintă 99% din numărul total de întreprinderi și care se confruntă cu nevoi serioase de finanțare externă, acest program sprijină întreprinzătorii tocmai pentru a avea acces la produsele de creditare în condiții mai bune. De asemenea, această inițiativă le va permite IMM-urilor să fie mai inovatoare și competitive și să se extindă pe piețele regionale, naționale și internaționale”, declară Corina Crețu.

Printre avantajele întreprinzătorilor, afectați la începutul activității de lipsa de finanțare, se numără auditarea sistemului realizat la nivelul Comisiei Europene, și nu la nivelul statului membru. Mai mult decât atât, nu este obligatorie o cofinanțare din partea statului, Comisia Europeană asigurând plata în avans a sumelor care constituie angajamente de plată către BEI (Banca Europeană de Investiții), tot BEI selecționând intermediarii financiari și achitând costurile de funcționare.


<