spot_img
AcasăComunicateCriza gazului din Europa, face ca energia regenerabilă să substituie gazul, care...


Criza gazului din Europa, face ca energia regenerabilă să substituie gazul, care trebuia să înlocuiască cărbunele și produsele petroliere

În contextul crizei energetice, UE a sporit și a accelerat instalarea de tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile, ceea ce a consolidat aprovizionarea cu energie a UE și stă la baza eliminării pe termen lung a importurilor de combustibili fosili din Rusia. Pe baza REPowerEU, UE a adoptat Regulamentul privind autorizarea, care a simplificat și a accelerat procedurile de autorizare a energiei din surse regenerabile axându-se pe anumite tehnologii și proiecte care au cel mai mare potențial de implementare rapidă, cum ar fi energia solară fotovoltaică (PV) în cadrul unor structuri artificiale și pompe de căldură, precum și retehnologizarea.

Noi creșteri ale capacităților de energie eoliană și solară în Europa în perioada 2021 – 2023 Sursă: WindEurope, Solar Power Europe

În 2022, au fost instalate în Europa noi capacități de energie din surse regenerabile cu o putere totală de 57 GW, în principal în turbine eoliene și parcuri fotovoltaice. În ambele sectoare, se înregistrează o creștere a capacității cu cca 50 % față de anul 2021.

Acest fapt a contribuit la acoperirea producției scăzute de energie hidroelectrică din anul 2022 (12 % din producția totală de energie electrică). În anul 2023 producția de hidroelectricitate s-a redresat la nivelurile medii de dinainte de anul 2022, ca urmare a creșterii cantității de precipitații și a nivelurilor mai ridicate ale rezervelor de apa cu care s-a ieșit din iarnă.

În sectorul încălzirii din surse regenerabile, utilizarea pompelor de căldură a crescut cu 39 % față de anul 2021. Piața energiei termice solare a crescut cu aproape 12 %. Producția de energie electrică din biocombustibili solizi a fost stabilă, reprezentând aproximativ 3 % din producția totală de energie electrică (2,9 % în 2020 și 3,1 % în 2021).

Analizând împreună energia pentru producerea de energie electrică și termică, principala sursă de energie regenerabilă din UE rămâne bioenergia (aproximativ 60 %).

Se poate constata că ponderea surselor de energie regenerabilă în mixul energetic a crescut considerabil în cursul anilor 2022 și 2023, iar UE a convenit să accelereze utilizarea surselor de energie regenerabilă, cu un obiectiv de 42,5 % în mixul energetic al UE până în 2030, precum și obiectivul ambițios de a atinge 45 %.

În anul 2023, energia nucleară a generat aproximativ 24 % din totalul energiei electrice produse în UE (23 % în 2022; 26 % în 2021). Centralele nucleare din UE sunt îmbătrânite, și acestea vor trebui să fie înlocuite sau completate cu noi tehnologii nucleare avansate, cum ar fi reactoarele modulare mici.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a adoptat măsuri de îmbunătățire a mediului de investiții pentru funcționarea pe termen lung și pentru construcția de noi capacități de producție a energiei regenerabile. În această situație, statele membre în care energia nucleară face parte din mixul lor energetic trebuie să ia decizii în timp util cu privire la investițiile în exploatarea pe termen lung a centralelor nucleare existente și să aducă îmbunătățiri adecvate în materie de securitate și eficiență.

Comisia și Agenția de Aprovizionare a Euratom, în strânsă colaborare cu toate părțile interesate relevante din statele membre în cauză și cu partenerii internaționali care împărtășesc aceeași viziune, și-au intensificat totodată eforturile de încurajare a diversificării continue a aprovizionării cu combustibil nuclear și a furnizării serviciilor legate de ciclul combustibilului nuclear, cu scopul de a se orienta către furnizori mai fiabili din afara Rusiei. Obiectivul este de a atenua riscurile din unele state membre în legătură cu dependența de aprovizionarea cu combustibil nuclear din Rusia și de serviciile legate de ciclul combustibilului, precum și de piesele de schimb și de întreținere, prin asigurarea disponibilității combustibililor și a surselor nucleare alternative.

Dacă în urmă cu 20 ani gazele începeau înlocuirea cărbunelui în mixul energetic al Europei, prima criza a gazelor din anul 2011, aducea începerea substituirii gazelor cu energia regenerabilă. Această tendință s-a accentuat după a doua criză a gazelor din anul 2022 și prognozele arată că această tendință se ve menține și în viitor.

Cererea de gaze si sursele acoperitoare inclusiv prin energie regenerabilă la nivelul UE Sursă: THUNDER SAID ENERGY, Global gas: five predictions through 2030?

Într-un studiu realizat recent, se preconizează că în următorii 5 ani această tendință se va menține, nu atât pentru a înlocui propriu-zis cantitățile de gaze gazele naturale, ci mai degrabă pentru a acoperii cererea suplimentară de gaze naturale care se preconiza că va fi folosită pentru a înlocui cărbunele și alte forme de energie. Cu alte cuvinte energia regenerabilă a venit să înlocuiască cărbunele/produsele petroliere/lemnul, care se preconiza că va fi înlocuit cu gaze naturale. Această situație a fost completată în ultimii ani cu înlocuirea gazelor rusești cu LNG adus în special din SUA.

Dumitru Chisăliță

Președinte AEI


RELATED ARTICLES