spot_img
AcasăComunicateAsociația CFA România și-a ales conducereapentruurmătoriidoiani


Asociația CFA România și-a ales conducereapentruurmătoriidoiani

MembriiAsociației CFA România au ales Președintele și componențaConsiliului Director care va conduce organizațiaînurmătoriidoiani (octombrie 2020 – 2022).

Funcția de Președinteva fi deținută de Alexandra Smedoiu, CFA, iarceledouăpoziții de Vicepreședintevor fi deținute de Adrian Codirlașu, CFA și de Răzvan Szilagyi, CFA. Funcția de Trezorier al organizațieiva fi îndeplinită de Andreea Nica, CFA.

Totodată, Dorin Badea, CFA, Adrian Popa, CFA, Cristian Popa, CFA, Mugur Popescu, CFA și Mihai Purcărea, CFA, membriialeșiaiConsiliului Director, vor conduce și vorcontribui la dezvoltarea și notorietateaasociației.

Alexandra Smedoiu, CFA – Președinte al Asociației CFA România, declară: “Alături deceimaibuniprofesioniști din domeniulfinanciar,vom continuasă ne implicămînproiecte de impact pentrusocietate, precumcele de educațiefinanciară, dar și îninițiative de dezvoltare a piețelorfinanciareîn România, ca pilon de susținereaeconomieiromânești.”

Adrian Codirlașu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România (Președinteîntreanii 2016 – octombrie 2020), declară: “Cum cel de al dolieamandat al meu a luatsfârșit, consider că a fost o mare onoarepentru mine săreprezint din funcția de PreședinteAsociația CFA România. Am realizat foartemulte, însăefortulpentruimplementareaproiectelororganizațieipe care am reprezentat-o maimult de patruani, esteunulcomun și dorescpeaceastăcalesămulțumescmembrilorConsiliului Director, colegilorexecutivi, precum și voluntarilorpentrucolaborarea din aceștiani. Suntem o echipaputernică, iarAsociația CFA România este o organizațieremarcabilă. ÎiurezmultsuccesAlexandrei Smedoiu înnouapoziție și suntsigurcăvaavearezultateexcepționale”.

Titlul CFA®este unul dintre cele mai prestigioase din lume in randul profesionistilor din domeniul financiar. Administrat de catre CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregateste si testeaza candidatii in domeniul eticii si standardelor profesionale, analizei situatiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei si evaluarii diverselor instrumente financiare si de investitii.

Astazi, in lume exista peste 170.000 de detinatori ai acestuititlu, majoritateafiindafiliati la cele 159 organizatii membre ale CFA Institute.

CandidatiipentrutitlulCFA®trebuie sa promoveze o serie de treiexamene cu frecventaanuala. Fiecare examen presupunecca. 250-300 de ore de studiuindividual. In plus, sunt necesari 4 ani de experienta profesionala relevanta in domeniul financiar, precum si aderarea la un cod de standarde etice si profesionale stricte.

Asociatia CFA Romania este organizatia profesionistilor in investitii din Romania, detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrata de CFA Institute (USA). Asociatia CFA Romania are misiunea de a promovaintereselespecialistilor in investitii si de a mentinestandarderidicate de integritate si excelentaprofesionala.

In prezent, Asociatia CFA Romania arepeste 225 de membri, detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Profesionistii care suntmembriai AsociatieiCFA Romania lucreazapentruinstitutii de reglementare, institutii supranationale, institutiibancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valorimobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, institutii de invatamant, companii care activeaza in diverse sectoareeconomice etc.

 

Contact de presa: Florentina Almajanu, Director General; e-mail: office@cfaromania.roRELATED ARTICLES