COMUNICAT DE PRESĂ

0
14


Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a început procesul de selecție pentru funcția de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului de compensare a investitorilor.

Persoanele interesate de ocuparea unei astfel de poziții își pot depune dosarele de candidatură până în data de 9 iulie 2021, ora 23:59, la adresa de e-mail: candidați_FCI@asfromania.ro. Lista cerințelor pentru ocuparea postului, conținutul dosarului de candidatură, precum și regulile de transmitere a dosarelor de candidatură pot fi accesate aici.

Membrii Consiliului de Administrație al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor și să nu se afle în situații de incompatibilitate/conflict de interese, conform art. 16 al aceleiași legi, respectiv:

Art. 15. – Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licenţă şi master în domeniul economic sau juridic;
 2. b) să aibă o bună reputaţie şi probitate morală;
 3. c) să aibă experienţă profesională dovedită în domeniul financiar sau în cel de activitate de reglementare/supraveghere instituţii de credit, finanţe sau piaţa de capital de minimum 8 ani.

Art. 16. – Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să nu fie soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
 2. b) să nu fie senatori, deputaţi, membri ai Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;
 3. c) să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni prevăzute de lege;
 4. d) să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancţiuni prevăzute de lege;
 5. e) să nu deţină în cadrul vreunei entităţi prevăzute la art. 3 (1) calitatea de acţionar, angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz;
 6. f) să nu fi fost condamnaţi în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de legislaţia în domeniul financiarbancar, legislaţia privind insolvenţa sau protecţia consumatorilor;
 7. g) să nu fi fost sancţionaţi de A.S.F. sau Banca Naţională a României cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.

Conform articolului 14 din Legea nr. 88/2021, Fondul de compensare a investitorilor este administrat de un consiliu de administrație compus din:

 1. a) un membru desemnat de A.S.F. care este președintele Consiliului de administrație;
 2. b) un membru desemnat de Ministerul Finanțelor;
 3. c) un membru desemnat de către A.S.F. dintre reprezentanții propuși de către participanții la Fond din rândul acestora.

Membrii Consiliului de administrație al Fondului sunt numiți pentru un mandat de 5 ani prin act administrativ individual emis de către A.S.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here