spot_img
AcasăComunicateDeciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară


Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

  1. Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

  1. Supraveghere

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj Zurich Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj London Brokers-Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania la brokeraj Inter Activ Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj Interserv Total Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj Bogdan Insurance Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la Societatea Ecoroviserv S.R.L. în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la Societatea Avn Training S.R.L. în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională.

  1. Autorizare

Autorizarea domnului Frățilă Constantin în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.;

Aprobarea doamnei Ana Maria Tripșa în calitate de Administrator fără puteri executive, membru al Consiliului Administrație al NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Marian Ionel Bacheș pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea numirii domnului Dade Iulius în funcția de conducător executiv al societății Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea numirii doamnei Turcu Alina în funcția de conducător executiv al societății Freya Insur Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea numirii domnului Câmpean Gheorghe în funcția de conducător executiv al societății Wise Insurance Brokers S.R.L.;

Aprobarea domnului Berceanu Sergiu Mihai, pentru un nou mandat, în funcția de administrator al societății Risk Control Insurance And Reinsurance Broker S.R.L.;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă că societățile TRW Airbag System S.R.L., TRW Automotive Safety Systems S.R.L. și Beespeed Technical Engineering Center S.R.L., angajate în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societățile ZF Friedrichshafen AG și TRW International Holding B.V., se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Energo Broker-Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea Procedurii privind activitatea de audit intern în cadrul Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

RELATED ARTICLES