Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

0
48
În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

  1. Reglementare

Proiectul de Normă privind aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ și de pasiv, de venituri și de cheltuieli care nu pot fi evidențiate direct asupra activității de asigurări generale sau a celei de asigurări de viață (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

  1. Supraveghere

Aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la compania de brokeraj Consultant A.A. – Broker de asigurare – reasigurare S.R.L.

  1. Autorizare

Autorizarea doamnei Dumitrașcu Oana Mădălina în calitate de administrator provizoriu al societății Depozitarul Central S.A.;

Aprobarea numirii domnului Boștină Andrei în funcția de administrator al societății WBroker de asigurare-reasigurare S.R.L. și a modificării Actului Constitutiv;

Aprobarea numirii domnului Plaxenco Iacob în funcția de administrator al societății LEA Broker de asigurare S.R.L. și a modificării Actului Constitutiv;

Aprobarea solicitării de autorizare a modificării în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare Share Invest S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea Documentului de înregistrare universal al societății Bittnet Systems S.A. București;

Emiterea unor decizii prin care se confirmă aplicarea excepției de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere încheiate intragrup de societățile Enel Trade Energy S.R.L., Enel S.p.A., Enel Global Trading S.p.A., Enel Green Power Romania S.R.L., Enel Energie Muntenia S.A. și Enel Energie S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Amylon S.A. Sibiu și emiterea certificatului de înregistrare a majorării capitalului social al societății Moara Cibin S.A. Sibiu, ca urmare a finalizării operațiunii de fuziune dintre aceste societăți;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here