spot_img
AcasăComunicateDeciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară


Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

  1. Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu articolele 4 și 12 din Regulamentul (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma privind distribuția de asigurări (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

  1. Autorizare

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments AFIA S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a societății, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație (numirea domnului Drăgan Lucian în calitate de membru al Consiliului de Administrație);

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele următoarelor fonduri deschise de investiții administrate: FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligațiuni, FDI BRD Acțiuni, FDI BRD Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

RELATED ARTICLES