spot_img
AcasăComunicateDeciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară


Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

În cadrul ședinţei, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

  1. Reglementare

Aprobarea notificării Autorității Bancare Europene cu privire la intenția Autorității de Supraveghere Financiară de a se conforma Ghidului EBA/GL/2021/02 cu privire la măsurile de precauție privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale în temeiul articolului 17 și articolului 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 („Ghid privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”), de abrogare și de înlocuire a Ghidului JC/2017/37;

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE, în vederea publicării pe site-ul A.S.F. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

  1. Autorizare

Autorizarea domnului Neguț Marian Ovidiu în calitate de Director al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Star Asset Management S.A. de autorizare a „Fondului de Investiții Alternative Star Value” în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Bonas Import Export S.A. Apahida, Cluj;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

RELATED ARTICLES