Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

0
13
În cadrul ședinţei, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

  1. Reglementare

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr.1095/2010 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind asigurările de garanții (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

  1. Autorizare

Aprobarea solicitării SAI Muntenia Invest S.A. de autorizare a doamnei Dorina-Teodora Mihăilescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a acordării unui nou mandat;

Aprobarea solicitării SAI Muntenia Invest S.A. de autorizare a domnului Nicușor-Marian Buică în calitate de director al societății, ca urmare a acordării unui nou mandat;

Aprobarea solicitării SAI Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intevenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria – Tradeville;

Aprobarea solicitării STK Financial AFIA S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar G5 Consulting S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023 pentru societate și pentru fondurile administrate;

Aprobarea solicitării Bursei de Valori București de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a operatorului de piață de către actualul auditor financiar, Mazars România S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2022 și 2023;

Aprobarea solicitării Depozitarului Central S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a depozitarului de către actualul auditor financiar, Mazars România S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2022 și 2023;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Martens S.A. Galați;

Aprobarea amendamentului la prospectul UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Star Residence Invest S.A. București;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Unitrans S.A., având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here