spot_img
AcasăComunicateDeciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară


Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

  1. Reglementare

Regulamentul de modificare și completare a Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu modificările și completările ulterioare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

  1. Autorizare

Aprobarea doamnei Milena Martinovic în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Adel Bahtanovic în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Wolf Christoph Hubertus Gerlach în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Adrian-Răzvan Florescu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.;

Aprobarea domnului Dade Iulius în funcția de administrator la societatea Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății OTP Asset Management România SAI S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea domnului Gáti László György și a doamnei Molnár Erzsébet Tünde în calitate de membri;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă că societatea Can-Pack România S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Can-Pack S.A., se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar Ecoteh Expert S.R.L. a situațiilor financiare ale SAI Sira S.A. și a fondurilor administrate de către aceasta, respectiv FDI Omninvest, FII Omnihedge și FII Omnitrend, pentru anii 2021 și 2022.

 


RELATED ARTICLES