spot_img
AcasăComunicateDeciziileadoptate de Consiliul Autorității de SupraveghereFinanciară


Deciziileadoptate de Consiliul Autorității de SupraveghereFinanciară

În cadrul şedinţei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) din data de 13 ianuarie 2021, Sectorul Asigurări – Reasigurări (S.A.R.) a prezentat rezultatele activității de control permanent realizate la Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. și la societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. În urma acțiunilor de control principala deficiență identificată, în cazul ambelor societăți, a fost plata cu întârziere a despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA.
În cazul City Insurance s-a mai constatat că societatea nu a formulat în scris oferte de
depăgubire justificată în termenul prevăzut de lege și nu a întocmit procese suplimentare de constatare în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
În ceea ce privește societatea Euroins s-a constatat, de asemenea, că nu a formulat în
scris notificări cu privire la motivele pentru care nu a aprobat în totalitate/parțial pretențiile de despăgubire în termenul prevăzut de lege și nu a comunicat valoarea maximă de despăgubire în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
Ca urmare a aspectelor constatate, Consiliul A.S.F. a decis următoarele:
– Sancționarea Societății de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A., conform
prevederilor legale, cu amendă în valoare de 500.000 lei;
– Sancționarea societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., conform
prevederilor legale, cu amendă în valoare de 450.000 lei.
Totodată, în urma analizei cu privire la acțiunile de supraveghere a pieței asigurărilor și
în concordanță cu procesul de reorganizare și eficientizare din cadrul A.S.F., Consiliul
Autorității va lua în perioada următoare o serie de măsuri organizatorice și administrative ce vor fi făcute publice la momentul punerii în aplicare a acestora.

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.63.76., Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

De asemenea, Consiliul A.S.F. a aprobat și alte măsuri privind funcționarea pieţelor
financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum
urmează:
A) Reglementare
Proiectul Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea
de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru
consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare
Autorizarea doamnei Lavinia – Florina Mirancea în calitate de înlocuitor al Directorului
general al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat
S.A.;
Aprobarea alegerii de către BRD Asset Management S.A.I. S.A. a următoarelor burse
din Marea Britanie, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) și lit. f)
din O.U.G. nr. 32/2012: London Stock Exchange, NEX Exchange Main Board, ICE Futures
Europe și Cboe Europe Equities Regulated Market;
Aprobarea modificării documentelor următoarelor fonduri deschise de investiții
administrate de BRD Asset Management S.A.I. S.A.: FDI BRD Simfonia, FDI BRD
Obligațiuni, FDI BRD Diverso, FDI BRD Acțiuni, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global,
FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond;
Acordarea avizului societății Medihelp International Broker de Asigurare S.R.L. pentru
desfășurarea activității de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;
Autorizarea modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii
Administrat Privat BCR administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de
Pensii Private S.A.


RELATED ARTICLES