spot_img
AcasăComunicateDeclarația Comitetului de Contact al UE în sprijinul independenței Oficiului de Audit...


Declarația Comitetului de Contact al UE în sprijinul independenței Oficiului de Audit al Republicii Cipru

Președinții instituțiilor supreme de audit din statele Uniunii Europene și Curtea de Conturi Europeană, reuniți în cadrul Comitetului de Contact, au emis o declarație în sprijinul independenței Oficiului de Audit al Republicii Cipru, organism care se confruntă cu dificultăți atunci când efectuează audituri ale Programului de investiții din această țară.

Conform declarației, tradusă în limba română, Comitetul de Contact al UE[1] promovează auditul public extern eficient și responsabilitatea în Uniunea Europeană, contribuind la îmbunătățirea gestionării financiare a UE și a bunei guvernanțe în beneficiul cetățenilor săi.

Comitetul de Contact observă în acest sens că unul dintre membrii săi, Oficiul de Audit al Republicii Cipru, s-a confruntat recent cu dificultăți substanțiale în timpul auditării Programului de Investiții din Cipru, și anume:

  • restricții privind accesul în timp util, direct și liber la toate documentele și informațiile relevante considerate necesare pentru audituri;
  • încercări externe de a influența deciziile privind publicarea rapoartelor corespunzătoare.

Programul de Investiții a permis Republicii Cipru să acorde cetățenia în schimbul investițiilor în această țară. Programul este relevant nu numai pentru Uniunea Europeană în ansamblu, dar și pentru fiecare stat membru datorită normelor pieței interne, în special a celor privind libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor, a serviciilor și a persoanelor. Pentru a asigura o responsabilitate adecvată este important ca acest program să fie supus auditului public. Prin urmare, Comitetul de Contact și membrii săi au un interes deosebit în auditarea neobstrucționată și eficientă a programului de către Oficiul de Audit al Republicii Cipru.

Acquis-ul comunitar prevede o funcție de audit public extern independent din punct de vedere operațional, instituțional și financiar, care este în conformitate cu Declarațiile de la Lima și Mexic[2] și cu standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI).

Acesta include, pentru instituțiile supreme de audit din UE, următoarele drepturi:

  • să-și determine propriul program de audit;
  • să aibă acces nelimitat la informații pertinente;
  • să raporteze despre activitatea sa proprie;
  • să decidă asupra conținutului și calendarului rapoartelor sale de audit și asupra publicării și diseminării acestora.

Comitetul de Contact consideră că orice încercare de a împiedica Oficiul de Audit al Republicii Cipru să efectueze corect auditurile sale este contrară principiilor fundamentale ale Uniunii Europene și acquis-ului comunitar, care impune obligații juridice tuturor statelor membre ale UE și, prin urmare, invită toate părțile relevante să respecte rolul constituțional al instituției supreme de audit și să faciliteze punerea în aplicare a mandatului său.

[1] Comitetul de Contact al UE este format din adunarea președințiilor instituțiilor supreme de audit din statele membre ale UE și Curtea de Conturi Europeană.

[2] Declarațiile de la Lima (https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-1-the-lima-declaration/) și Mexic (https://www.issai.org/pronouncements/intosai-p-10- mexico-statement-on-sai-independent /) sunt, de asemenea, susținute de Rezoluțiile Adunării Generale a ONU A/66/209: Promovarea eficienței, responsabilității, eficacității și transparenței administrației publice prin consolidarea instituțiilor supreme de audit (https://undocs.org/A/RES/66/209) și A/69/228: Promovarea și încurajarea eficienței, responsabilității, eficacității și transparenței administrației publice prin consolidarea instituțiilor supreme de audit (https://undocs.org/en/A/RES/ 69/228).

RELATED ARTICLES