spot_img
AcasăComunicateIndustria de apărare: UE va consolida industria europeană de apărare prin achiziții...


Industria de apărare: UE va consolida industria europeană de apărare prin achiziții publice în comun cu ajutorul unui instrument în valoare de 500 de milioane EUR

CE a adoptat o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA) pentru perioada 2022-2024.

După cum s-a anunțat în Comunicarea comună din luna mai privind deficitele de investiții în domeniul apărării, Comisia își respectă angajamentul de a institui un instrument al UE pe termen scurt care să consolideze capacitățile industriale europene de apărare prin achiziții publice în comun de către statele membre ale UE. Instrumentul, care a fost solicitat de Consiliul European, urmărește să răspundă celor mai urgente și critice nevoi de produse din domeniul apărării, rezultate din agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Comisia propune angajarea a 500 de milioane EUR din bugetul UE pentru perioada 2022-2024. Instrumentul va stimula statele membre, într-un spirit de solidaritate, să achiziționeze în comun și va facilita accesul tuturor statelor membre la produsele din domeniul apărării de care au nevoie urgent.

Aceasta va evita concurența între statele membre pentru aceleași produse și va facilita economiile de costuri. Aceasta va consolida interoperabilitatea și va permite bazei industriale și tehnologice de apărare europeană (EDTIB) să își adapteze și să își intensifice mai bine capacitățile de producție pentru a furniza produsele necesare. Instrumentul va sprijini acțiuni ale unor consorții alcătuite din cel puțin trei state membre. Acțiunile eligibile pot implica noi proiecte de achiziții publice în domeniul apărării sau extinderea celor lansate de la începutul războiului.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager a declarat: „Statele membre au luat măsuri îndrăznețe prin transferarea către Ucraina a echipamentelor de apărare necesare de urgență. În același spirit de solidaritate, UE le va ajuta să își refacă stocurile prin stimularea achizițiilor publice în comun, permițând industriei europene de apărare să răspundă mai bine acestor nevoi urgente. Propunerea de regulament privind EDIRPA reprezintă o etapă istorică în instituirea uniunii europene a apărării, sporind securitatea cetățenilor UE și transformând UE într-un partener mai puternic pentru aliații noștri.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Astăzi facem un progres istoric în ceea ce privește integrarea europeană în domeniul apărării. Având în vedere că războiul face ravagii la frontierele Europei, răspundem apelului lansat de șefii de stat din UE, prezentând astăzi un nou instrument de sprijinire, la nivel european, a achiziționării în comun de arme. Pe lângă contribuția la refacerea unei părți din stocuri în urma transferului de arme către Ucraina, creăm un stimulent prin intermediul bugetului UE pentru ca statele membre să cumpere împreună. Apărarea Europei face progrese importante.”

Obiectivele instrumentului

În special, instrumentul:

  • va încuraja cooperarea statelor membre în ceea ce privește achizițiile publice în materie de apărare. Acest lucru contribuie la solidaritatea, interoperabilitatea și eficiența cheltuielilor publice, previne excluderea (imposibilitatea statelor membre de a-și satisface cererea de produse din domeniul apărării din cauza unui vârf al cererii) și evită fragmentarea;
  • va stimula competitivitatea și eficiența bazei industriale și tehnologice de apărare europeană, în special prin accelerarea adaptării industriei la schimbările structurale, inclusiv intensificarea capacităților sale de producție, ca urmare a noului mediu de securitate cauzat de agresiunea Rusiei în Ucraina.

Acțiuni eligibile pentru sprijin

Instrumentul va sprijini acțiuni care respectă următoarele condiții:

  • existența unui consorțiu format din cel puțin trei state membre;
  • extinderea cooperării existente sau o nouă cooperare în ceea ce privește achizițiile publice în comun ale celor mai urgente și critice produse din domeniul apărării;
  • proceduri de achiziții care reflectă implicarea EDTIB.

Instrumentul va ține seama de activitatea grupului operativ pentru achiziții publice comune în domeniul apărării instituit de Comisie și de Înaltul Reprezentant/șeful Agenției Europene de Apărare. Grupul operativ facilitează coordonarea nevoilor de achiziții publice pe termen foarte scurt ale statelor membre și colaborează cu statele membre și cu producătorii din domeniul apărării din UE în vederea sprijinirii achizițiilor publice în comun pentru refacerea stocurilor.

Etapele următoare

Răspunzând caracterului urgent al situației, în termen de șase săptămâni de la primirea solicitării din partea Consiliului European, Comisia a adoptat propunerea de regulament ca o chestiune de înaltă prioritate și o va transmite colegiuitorilor. Comisia se bazează pe o adoptare rapidă pentru a fi în măsură, până la sfârșitul anului 2022, să sprijine statele membre în abordarea, prin cooperare, a celor mai urgente și critice nevoi ale acestora în materie de produse din domeniul apărării.

În plus, Comisia va propune un regulament privind programul european de investiții în domeniul apărării (EDIP), care va servi drept punct de plecare pentru viitoarele proiecte comune de dezvoltare și de achiziții publice de mare interes comun pentru securitatea statelor membre și a Uniunii.


RELATED ARTICLES