spot_img
AcasăEconomieProductivitatea resurselor în România și Europa


Productivitatea resurselor în România și Europa

România se clasa în 2014 pe penultimul ultimul loc între statele membre UE la productivitatea resurselor în economie, după Bulgaria. Se pare că evoluțiile ultimilor ani ce privesc productivitatea resurselor europene n-au ajutat prea mult țara noastră.

Cu doar 0,7 echivalent euro pe kilogram de materie primă utilizat în anul 2014, ne plasăm la doar o treime din media UE28 și la o distanță apreciabilă de țări precum Olanda (3,5 euro/kg), Marea Britanie (3,4 euro/kg), Italia (3,2 euro/kg) sau Spania (3 euro/kg), scrie Curs de Guvernare.

Productivitatea resurselor unei țări se măsoară împărțind PIB-ul ei la consumul intern de materiale (din producția internă plus soldul dintre materiile prime importate și cele exportate). Pentru asigurarea comparabilității între diferite țări, se utilizează PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumpărare standard iar pentru a se urmări corect evoluția în timp se folosește PIB/locuitor în termeni reali, ajustat după volum la prețurile unui an de referință.

Potrivit datelor Eurostat, productivitatea resurselor este influenţată în principal de scăderea cantităţii de materii prime utilizate de o economie. Situația în care dezvoltarea nu a ținut pasul cu consumul de materiale și materii prime utilizate pentru obținerea ei este una cu totul atipică pe plan european și în context regional, unde Polonia, Ungaria și chiar Bulgaria au reușit să performeze mult mai bine.

Curs de Guvernare mai scrie scrie și despre soluția pe care România ar trebui să o urmeze, aceea de utilizarea unor programe pe termen lung, lansate însă rapid pentru a asista la o creșterea valorii adăugate brute la aceleași rezultate obținute în final. Precum și la păstrarea competitivității, prin substituirea treptată și parțială a consumurilor materiale cu creșterea salariilor.

Sursa: cursdeguvernare.ro, capital.ro


RELATED ARTICLES