spot_img
AcasăFără categorieCOMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

  • Acționarii Electrica SA au aprobat un dividend brut pe acțiune în valoare de 0,73 RON, data plății fiind 24 iunie 2019
  • Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2019 și situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, atât la nivel consolidat, cât și la nivel individual, au fost aprobate în cadrul AGOA

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Electrica SA, legal și statutar întrunită în data de 25 aprilie 2019, a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018. Valorea totală a dividendelor brute va fi în sumă de 247.506.015 RON, valoarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,73 RON, iar data plății dividendelor 24 iunie 2019.

 

De asemenea, acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2019 și situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, atât la nivel consolidat, cât și la nivel individual. A fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2018.

 

Acționarii Electrica SA au respins propunerea de modificare a Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica, precum și forma propusă a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație. Totodată, a fost respinsă propunerea de modificare a limitelor de remunerație pentru directorii executivi ai companiei.

A fost stabilită data de 7 iunie 2019 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende. Acționarii au stabilit 6 iunie 2019 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica. Acționarii au fost informați cu privire la prescrierea dreptului la dividendele aferente anului 2014, conform legii.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica SA au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondență acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 27 martie 2019, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 73,46% din totalul drepturilor de vot și de 72,00 % din capitalul social al societății.

 

Electrica SA informează acţionarii, investitorii şi publicul că raportul anual aferent anului 2018 va fi disponibil începând cu data de 30 aprilie 2019.

 

 RELATED ARTICLES