AcasăFără categorieContrabanda cu țigarete din Moldova, în creștere


Contrabanda cu țigarete din Moldova, în creștere

Piața neagră a țigaretelor înregistrează 12,1% din totalul consumului în ianuarie 2020, față de 12,3% în noiembrie 2019, conform studiului companiei Novel Research.

 

„În ianuarie, în majoritatea regiunilor țării nivelul comerțului ilicit cu țigarete rămâne relativ constant. Doar în regiunea nord-vest contrabanda crește cu 2,4 p.p., iar în sud-vest scade cu 2,9 p.p., față de noiembrie 2019.  Nord-est continuă să fie și în ianuarie 2020 cea mai afectată de piața neagră, cu un procent de 29,6%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră,  ponderea „cheap whites” crește cu 2,1 p.p. până la 32,1%, iar Moldova se află în creștere abruptă cu peste 11 p.p. până la 28,2%. Ponderea produselor din Ucraina scade cu 4,4 p.p. înregistrând un nivel de 9,4%, iar Serbia rămâne relativ constantă (0,3%). Studiul Novel este realizat pe un eșantion național reprezentativ de peste 2.500 de adulți fumători, din circa 150 de localități din toate regiunile țării, inclusiv mediul rural”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

 

”În ianuarie 2020 nivelul contrabandei a fost mai mic cu peste 30% față de aceeași lună a anului trecut. Reducerea a însemnat mai mulți bani la bugetul de stat, criminalitate în scădere și mai puține produse de proveniență și calitate incerte pe piață. Această evoluție pozitivă ar putea continua dacă Guvernul va elabora o strategie națională de luptăîmpotrivatraficuluiilicit, care săaducălaolaltătoateautoritățilecompetente, șidacăParlamentul va aborda cu luciditate cea mai radicală propunere anti-tutun de până acum, care prevede interzicerea expunerii țigaretelor în magazine și introducerea unor noi taxe. Conform estimărilor oficiale, acest pachet de măsuri va avea un impact bugetar negativ de peste două miliarde de lei în fiecare an, fără a include impactul asupra celor peste 70.000 de magazine care comercializează țigarete”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice, British American Tobacco.

 

„Ne îngrijoreazăsaltul abrupt al contrabandeiprovenite din Republica Moldova, care se apropievertiginos de o treime din total. Aceastaeste o dovadăclarăainfluențeipoliticuluiasuprapiețeinegre, actualiidecidenți de la Chișinăurevenindasupramăsurilorluate de fostulguvernpentrudiminuareacontrabandeicătrestatele UE- ca de exempluînchidereamagazinelor Duty Free de pe așa-numitagraniță cu Transnistria. Aceastaesterealitatea de peste Prut, dincolo de perdelele de fum ale suprareglementăriicomerțului legal, de genulinterziceriiexpuneriiproduselorîn magazine șiinstituirii de facto a vânzărilor pe sub tejghea. Politicianismulșireglementărilepopuliste, fărăstudii de impact, cum esteșiinițiativaredactată de lobiștiiantitutun din România, pentru care se fac presiuniasupraMinisteruluiSănătățiișiParlamentului, dăuneazăgravsocietății. Prevederileacesteiaarrestricționapiațalegalăînfavoareaceleiilegale, contrabandiștiicontinuândsăvândăoricui, inclusivminorilor, țigaretede contrabandă,înpiețe, la gurile de metrousau lacolț de stradă”, a declaratGilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

 

„Începând cu lunamai 2019, piațaneagră s-a menținut sub 15%. Doarîn 2012 comerțulilegal s-a maisituat sub acestnivelpentrumaimult de jumătate de an. Șiatunci, șiînianuarie, scăderea s-a datoratacțiunilorautorităților de aplicare a legii, încolaborare cu companiilelegale. Aceastăevoluție, după cum s-a văzutșiîntrecut, se poateschimba rapid, încondițileunorreglementăridisproporționate. Considerămcăeforturileautorităților de aplicare a legii din Româniași din țărilevecinetrebuiesusținute de o politicăinternăcoerentăînmaterie de reglementare, precum și de o strategienațională de combatere a comerțuluiilegal”, a declaratAlexandra Olaru, Director External Affairs, Philip Morris România.

 „Autoritățile de aplicare a legii din România, precum șicele din țărilevecine au desfășurat la fineleanuluișiînianuarieoperațiuni de amploarepentrucombatereacontrabandei. Grăniceriiucraineni au descoperitîndecembrie 2019, la Porubne, 200.000 pachete de țigarete care ar fi urmatsăajungăînRomânia. La început de an, a fostreținut un avion AN2, suspectatcăar fi fostfolositpentrucontrabandădinspreUcrainaînRomânia. Autoritățile fac eforturișialocăresursesemnificativepentrucombatereacontrabandei. Ca urmare, artrebuisă fie susținute de un cadru de reglementareechilibrat, care să nu disturbepiațalegală a țigaretelor”, a declaratAdrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial TobaccoDistribution Romania.

 

„Anul 2019 s-a încheiat cu un nivelmediu al comerțuluiilicit cu țigarete de 13,9%, comparativ cu 16,3% în 2018, potrivitcercetăriirealizate de compania Novel Research. Este de notatșifaptulcăînlunaseptembrie 2019 rezultateleacțiunilor de prevenireșicombatere a traficuluiilicit cu țigaretederulate de instituțiile de aplicare a legiidin România s-au concretizatprin celmaiscăzutnivelînregistrat din anul 2010, de 10,5%. DirecțiaGenerală a Vămilorșistructurilevamaleteritoriale  vor continua sădepunăeforturisusținuteșiînanulîn curs, ținândcontsi de misiuneaautoritățiivamale de a protejaintereselefinanciare ale statuluiromânși ale UniuniiEuropene.Tot în anul 2020 vom  continua săurmămdirecțiilestrategice de acțiunestabiliteîncadrulStrategieinaţionale a autorităţiivamaleprivindprevenireașicombatereatraficuluiilegal cu produse din tutunînperioada 2019-2021 sivom continua colaborarea cu instituțiilenationalesiinternaționale cu competențeînprevenireașicombatereacomerțuluiilegal, precum și cu mediul de afacerionest”, a declaratdirectorul general al DirecţieiGenerale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.

„În anul 2019, aufostreţinute4,6 milioanepachete de ţigări, având o valoareaproximativă de 51,7 milioane  lei, peste 3.299 kg tutun, 629 kg tutunnarghilea şi au fostidentificateşidestructurate 11 grupuriorganizate învedereasăvârşiriiinfracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 86 de persoane.Poliția de Frontieră Română va fi și în 2020 în prima linie pentru combaterea traficului ilegal cu produse din tutun, țigaretele fiind cele mai traficate produse la granițele țării” a declarat șeful Poliției de Frontieră, chestor general de poliţie Ioan Buda.

 

Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le solicită fără succes de mai mulți ani. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, este necesară intensificarea operațiunilor la punctele de trecere a frontierei interne a UE, cu Bulgaria și Ungaria, locurile de acces pentru produsele „cheap whites” și tutun brut, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

 

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier.

 RELATED ARTICLES