spot_img
AcasăComunicateAjutoare de stat: Comisia extinde cadrul temporar pentru ca statele membre să...


Ajutoare de stat: Comisia extinde cadrul temporar pentru ca statele membre să poată să accelereze cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru coronavirus, să protejeze locurile de muncă și să sprijine și mai mult economia

Comisia Europeană a adoptat o modificare ce extinde cadrul temporar adoptat la 19 martie 2020 pentru ca statele membre să poată să accelereze cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru coronavirus, să protejeze locurile de muncă și să sprijine și mai mult economia în contextul epidemiei de coronavirus. Cadrul temporar modificat vine în completarea altor numeroase posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al epidemiei de coronavirus, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

03/04/2020

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Modificarea adusă astăzi cadrului temporar le va permite statelor membre să sprijine în și mai mare măsură întreprinderile care dezvoltă și fabrică produsele atât de necesare pentru combaterea coronavirusului, cum ar fi vaccinurile, medicamentele, dispozitivele medicale, dezinfectanții și echipamentele de protecție. Trebuie să acționăm într-un mod coordonat. Deci, se poate acorda un sprijin suplimentar pentru proiectele transfrontaliere dintre statele membre și pentru livrarea rapidă a produselor. În plus, am extins cadrul temporar pentru a le oferi statelor membre noi posibilități de reducere a constrângerilor în materie de lichidități cu care se confruntă întreprinderile și pentru a salva locuri de muncă în sectoarele și regiunile deosebit de afectate de această criză.

La 19 martie, Comisia a adoptat, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, un nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de coronavirus. Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă și le permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată consecințele negative asupra condițiilor de concurență echitabile din cadrul pieței unice.

Modificarea adoptată astăzi extinde cadrul temporar prin oferirea a cinci tipuri suplimentare de măsuri de ajutor:

  1. sprijin pentru cercetarea și dezvoltarea (C&D) relevante pentru coronavirus:Pentru a face față actualei crize sanitare, statele membre pot să acorde ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale activităților de C&D relevante pentru antivirale aferente coronavirus și alte antivirale pertinente. Se poate acorda un bonus pentru proiectele de cooperare transfrontalieră între statele membre.
  2. sprijin pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de testare: Statele membre pot să acorde ajutoare sub formă de granturi directe, avantaje fiscale, avansuri rambursabile și garanții de acoperire a pierderilor pentru a sprijini investițiile care să permită construirea sau modernizarea instalațiilor necesare pentru dezvoltarea și testarea produselor care contribuie la combaterea epidemiei de coronavirus, până la prima dezvoltare industrială. Printre acestea se numără medicamente (inclusiv vaccinuri) și tratamente, dispozitive și echipamente medicale (inclusiv ventilatoare și îmbrăcăminte de protecție, precum și instrumente de diagnosticare), dezinfectanți, instrumente de colectare și prelucrare a datelor care contribuie la combaterea extinderii virusului. Pentru a încuraja cooperarea și pentru a sprijini luarea rapidă de măsuri, întreprinderile pot beneficia de un bonus atunci când investiția lor este sprijinită de mai multe state membre sau atunci când investiția este finalizată în termen de două luni de la acordarea ajutorului.
  3. sprijin pentru fabricarea de produse care contribuie la combaterea epidemiei de coronavirus: Statele membre pot să acorde ajutoare sub formă de granturi directe, avantaje fiscale, avansuri rambursabile și garanții de acoperire a pierderilor pentru a sprijini investițiile care să permită fabricarea rapidă a produselor relevante pentru coronavirus [astfel cum sunt enumerate la punctul (ii)]. Pentru a încuraja cooperarea și pentru a sprijini luarea rapidă de măsuri, întreprinderile pot beneficia de un bonus atunci când investiția lor este sprijinită de mai multe state membre sau atunci când investiția este finalizată în termen de două luni de la acordarea ajutorului.
  4. sprijin specific sub formă de amânare a plății impozitelor și/sau suspendări ale contribuțiilor de asigurări sociale:Pentru a reduce și mai mult constrângerile în materie de lichidități cu care se confruntă întreprinderile din cauza crizei generate de coronavirus și pentru a păstra locurile de muncă, statele membre pot să acorde amânări specifice ale plății impozitelor și ale contribuțiilor de asigurări sociale în acele sectoare sau regiuni sau pentru acele tipuri de întreprinderi care sunt cel mai grav afectate de epidemie.
  5. sprijin direcționat sub formă de subvenții salariale pentru angajați: Pentru a contribui la limitarea impactului crizei cauzate de coronavirus, statele membre pot să contribuie la costurile salariale ale acestor întreprinderi în sectoarele sau regiunile care au fost cel mai puternic afectate de epidemia de coronavirus și care, în caz contrar, ar fi trebuit să disponibilizeze personal.

Cadrul temporar modificat extinde, de asemenea, tipurile de sprijin existente pe care statele membre le pot acorda întreprinderilor care au nevoie de ajutor. De exemplu, acesta le permite acum statelor membre să acorde împrumuturi cu dobândă zero, garanții pentru împrumuturi care să acopere 100 % din riscuri sau să furnizeze fonduri proprii până la valoarea nominală de 800 000 EUR per întreprindere. Acest sprijin poate fi combinat, de asemenea, cu așa-numitele ajutoare de minimis (pentru ca ajutoarele per întreprindere să poată fi de până la 1 milion EUR) și cu alte tipuri de ajutoare. Această măsură ar trebui să fie utilă în special pentru a satisface foarte rapid nevoile urgente de lichidități ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Cadrul temporar modificat va fi în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării securității juridice, Comisia va evalua, înainte de data menționată anterior, dacă durata sa trebuie prelungită.

În fine, Comisia evaluează în mod continuu dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a completa setul de instrumente aflate la dispoziția statelor membre pentru a-și sprijini economiile în aceste momente dificile și pentru a ajuta întreprinderile să revină în forță după încetarea crizei, inclusiv printr-o nouă modificare a cadrului temporar. În acest context, Comisia analizează, de asemenea, normele existente privind ajutoarele de stat, pentru a verifica coerența acestora cu principiile aprobate în cadrul temporar privind măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de coronavirus.

Context

Normele UE privind ajutoarele de stat le permit statelor membre să ia măsuri rapide și eficace pentru a sprijini cetățenii și întreprinderile, în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăți economice din cauza epidemiei de coronavirus.

La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19, care stabilește aceste posibilități. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea plății impozitelor sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, statele membre pot acorda compensații întreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de coronavirus și provocate în mod direct de aceasta. Astfel de compensații pot fi utile pentru a sprijini sectoarele afectate în mod special, cum ar fi transporturile, turismul, industria hotelieră și comerțul cu amănuntul.

Având în vedere dimensiunea limitată a bugetului UE, majoritatea fondurilor destinate răspunsului la impactul economic al epidemiei de coronavirus vor proveni din bugetele naționale ale statelor membre. Cadrul temporar modificat va contribui și mai mult la direcționarea sprijinului către dezvoltarea produselor relevante pentru coronavirus, la protejarea locurilor de muncă și la sprijinirea economiei, limitând, în același timp, consecințele negative asupra condițiilor de concurență echitabile din cadrul pieței unice. Modificarea include o serie de garanții. De exemplu, modificarea corelează ajutoarele acordate pentru fabricarea de produse și echipamente relevante pentru coronavirus cu o punere în aplicare foarte rapidă a proiectelor subvenționate. Ajutoarele pentru activitățile de C&D relevante pentru coronavirus pot fi acordate numai dacă beneficiarii se angajează să acorde licențe neexclusive în condiții de piață nediscriminatorii părților terțe din Spațiul Economic European. Asumarea acestui angajament va asigura faptul că toți cetățenii europeni vor beneficia de progresele înregistrate în ceea ce privește tratamentul medical și izolarea coronavirusului.


RELATED ARTICLES