spot_img
AcasăComunicateCoronavirusul: Comisia adoptă o recomandare de sprijinire a strategiilor de ieșire din...


Coronavirusul: Comisia adoptă o recomandare de sprijinire a strategiilor de ieșire din criză prin intermediul datelor și al aplicațiilor mobile

Astăzi, 8 aprilie, Comisia recomandă pași și măsuri în direcția elaborării unei abordări comune la nivelul UE privind utilizarea aplicațiilor mobile și a datelor mobile ca răspuns la pandemia de coronavirus. La momentul oportun, instrumentele digitale pot juca un rol important în eliminarea treptată a măsurii de izolare, dacă acestea respectă normele UE și sunt bine coordonate. 

08/04/2020

RecomandareaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent stabilește un proces în vederea adoptării împreună cu statele membre a unui set de instrumente, axat pe două dimensiuni:

  • o abordare paneuropeană coordonată privind utilizarea aplicațiilor mobile pentru a permite cetățenilor să ia măsuri eficace și mai specifice de distanțare socială, precum și pentru avertizare, prevenire și localizare a contacților și
  • o abordare comună pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date anonimizate și agregate privind localizarea mobilă.

Recomandarea stabilește principiile esențiale pentru utilizarea acestor aplicații și a datelor din punctul de vedere al securității datelor și al respectării drepturilor fundamentale ale UE, cum ar fi dreptul la viața privată și la protecția datelor.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Tehnologiile digitale, aplicațiile mobile și datele privind mobilitatea au un potențial enorm de a ajuta la înțelegerea modului în care se răspândește virusul și de a reacționa eficient. Prin această recomandare, am pus în mișcare o abordare coordonată la nivel european pentru utilizarea acestor aplicații și date, fără a compromite normele UE în materie de respectare a vieții private și de protecție a datelor, evitând astfel fragmentarea pieței interne. Europa este mai puternică atunci când acționăm împreună.”

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a adăugat: „Trebuie să lucrăm acum împreună pentru a depăși această criză fără precedent. Comisia sprijină statele membre în eforturile lor de combatere a virusului și vom acorda în continuare sprijin pentru strategia de ieșire din criză și pentru redresare. Pe parcursul întregului proces, vom continua să asigurăm respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Normele europene în materie de protecție a datelor sunt cele mai stricte din lume și sunt adecvate și în contextul crizei, oferind excepții și flexibilitate. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile de protecție a datelor și vom prezenta în curând orientări privind implicațiile asupra vieții private.

O abordare comună coordonată pentru utilizarea aplicațiilor de urmărire

De la izbucnirea pandemiei, Comisia a sprijinit cu fermitate statele membre în eforturile lor de combatere a răspândirii noului coronavirus. Serviciile Comisiei au analizat eficacitatea soluțiilor bazate pe aplicații pentru a combate criza, precum și impactul acestora asupra protecției datelor. Elementul central al recomandării de astăzi este propunerea de creare a unui set de instrumente comune pentru o abordare coordonată comună privind utilizarea aplicațiilor pentru telefoanele inteligente, care să respecte pe deplin standardele UE de protecție a datelor. Setul de instrumente va consta din:

  • specificații pentru asigurarea eficacității aplicațiilor mobile de informare, avertizare și localizare din punct de vedere medical și tehnic;
  • măsuri de evitare a proliferării aplicațiilor incompatibile, de sprijinire a cerințelor de interoperabilitate și de promovare a soluțiilor comune;
  • mecanisme de guvernanță care trebuie aplicate de autoritățile din domeniul sănătății publice și cooperarea cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor;
  • identificarea bunelor practici și a mecanismelor pentru schimbul de informații cu privire la funcționarea aplicațiilor și
  • schimbul de date cu organismele publice epidemiologice relevante,  inclusiv transmiterea de date agregate către ECDC.

Pentru a veni în sprijinul statelor membre, Comisia va oferi orientări, inclusiv cu privire la protecția datelor și la implicațiile asupra vieții private. Comisia ține în permanență legătura cu Comitetul european pentru protecția datelor pentru a avea o imagine de ansamblu asupra prelucrării datelor cu caracter personal la nivel național în contextul crizei provocate de coronavirus.

O abordare comună pentru anticiparea și modelarea răspândirii virusului

Totodată, setul de instrumente se va concentra pe elaborarea unei abordări comune pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date de localizare mobile, anonimizate și agregate. Scopul este de a analiza modelele de mobilitate, inclusiv impactul măsurilor de izolare asupra intensității contactelor și, implicit, asupra riscurilor de contaminare. Aceasta va fi o contribuție importantă și proporțională pentru instrumentele de modelare a răspândirii virusului și va oferi perspective în sensul dezvoltării de strategii pentru redeschiderea societăților.

Comisia a început deja discuțiile cu operatorii de telefonie mobilăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent la 23 martie 2020 cu scopul de a acoperi toate statele membre. Datele vor fi complet anonimizate și transmise Centrului Comun de Cercetare (JRC) pentru prelucrare și modelare. Acestea nu vor fi partajate cu terți și vor fi stocate numai atât timp cât criza este în curs de desfășurare.

Etapele următoare

Până la 15 aprilie 2020, statele membre vor elabora, împreună cu Comisia, un set de instrumente pentru o abordare paneuropeană privind aplicațiile mobile în colaborare cu Comitetul european pentru protecția datelor. Pentru a sprijini statele membre, Comisia va oferi orientări, inclusiv cu privire la protecția datelor și la implicațiile asupra vieții private. Statele membre ar trebui să raporteze cu privire la măsurile pe care le-au luat până la 31 mai 2020 și să pună măsurile respective la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei pentru o evaluare inter pares. Comisia va evalua progresele înregistrate și va publica rapoarte periodice începând din iunie 2020 și pe tot parcursul crizei, recomandând acțiuni și/sau eliminarea treptată a măsurilor care nu mai sunt necesare.


RELATED ARTICLES