spot_img
AcasăComunicateMediul privat și cel academic își unesc forțele pentru promovarea principiilor guvernanței...


Mediul privat și cel academic își unesc forțele pentru promovarea principiilor guvernanței corporative

București, 4 iulie 2018. Asociația Administratorilor Independenți (AAI) și SNSPA (Școala Națională de Studii Politice și Administrative) prin Facultatea de Administraţie Publică şi Facultatea de Management au organizat în data de 28 iunie 2018 primul workshop naţional dintr-o serie dedicată realităților și problemelor actuale întâlnite pe agendele Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor de stat din România.

Tema acestei prime dezbateri a fost „ROLUL ŞI POZIŢIA AUDITULUI INTERN ÎN ÎNTREPRINDERILE DE STAT”, iar între vorbitori s-au aflat Sorana Baciu, Președinte AAI și Presedinte Comitet de Audit, SNGN Romgaz SA, Conferenţiar universitar doctor Diana-Camelia Iancu, Decan Facultatea de Administrație Publică, SNSPA, Conferenţiar universitar doctor Florina Pînzaru, Facultatea de Management, SNSPA, Alina Dimitriu, Partener, Ernst & Young, Ștefan Popescu, Director Afaceri Publice, Engie România S.A. Evenimentul a fost moderat de Ileana Botez, Vicepreședinte AAI și Lector universitar doctor Adelina Dumitrescu-Peculea, Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA.

Subiectul a generat numeroase întrebări din partea audienței, în special cu privire la necesitatea armonizării prevederilor Legii auditului public intern şi cele ale Ordonanţei privind guvernanţa corporativă în ceea ce priveste subordonarea departamentului de audit intern în întreprinderile de stat.

Dezbaterile au fost purtate pe marginea necesității asigurării independenţei auditorilor interni prin poziţionarea acestora în subordinea comitetelor de audit în sistemul de guvernanţă corporativă. În acest context, s-a ridicat problema schimbării de percepție asupra naturii întreprinderilor de stat  și includerea lor în categoria entităților economice supuse legilor concurenței și pieței libere. În sprijinul acestui proces se vor lua în considerare și prevederile Legii nr. 162/2017 privind “auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, și de modificare a unor acte normative”.

Sorana Baciu, Președinte AAI, a declarat: “Parteneriatul cu SNSPA ne onorează și le mulțumim foarte mult pentru deschidere. Dorim ca împreună să contribuim la o cât mai bună înțelegere, deopotrivă de către întreprinderile de stat și cele private, a beneficiilor generate de aplicarea principiilor guvernanței corporative.”

Adelina Dumitrescu-Peculea a adăugat: Acest eveniment face parte dintr-un program larg desfăşurat în cadrul SNSPA, alături de Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă “Audit intern şi Guvernanţă”. Mai multe detalii se găsesc la adresa http://www.administratiepublica.eu/ro/audit-intern-si-guvernanta.

Un alt aspect important dezbătut intens a fost dezvoltarea funcției de consiliere la nivelul departamentelor de audit intern, funcție întâlnită frecvent în bunele practici internaționale. Pentru a oferi o imagine mai clară, doamna Alina Dimitriu, Partener, Ernst & Young, a prezentat modele de bune practici care fac referire la comitetul de audit – factorul performanței funcționale într-un mediu cu funcții de audit intern eficace.

În cadrul evenimentului au luat parte la discuții prin intervenții punctuale reprezentanți ai Ministerului Economiei – Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Companiei Naționale Aeroporturi București, Companiei de Apă Oltenia S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Seria dezbaterilor este una din activitățile din cadrul parteneriatului încheiat de AAI și SNSPA  cu scopul promovării principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă.

 

Contact:

 

Iulia Enescu

Secretar General AAI

Mobil +40 745 393600

Email: office@administratorindependent.ro

 

Adelina Dumitrescu-Peculea

Lector Universitar Doctor SNSPA

Coordonator Program postuniversitar „Audit intern și guvernanță”

Email: adelina.peculea@snspa.ro

 

************************

 

Despre AAI: Asociatia Administratorilor Indepedenti (AAI) este o asociație profesională a cărei misiune este de a promova guvernanța corporativă pentru excelență în afaceri.

AAI își propune să contribuie la îmbunătățirea standardelor profesionale ale membrilor din consiliile de administrație, pentru dezvoltarea și cresterea valorii companiilor românești.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați https://www.administratorindependent.ro/

 

Despre SNSPA: Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc. SNSPA se distinge prin angajamentul pe care îl manifestă pentru educaţie cu scopul de a obţine răspunsuri la probleme contemporane, atât la nivel național, cât și la nivel regional și global.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați http://www.snspa.ro/RELATED ARTICLES