OMNIASIG a înregistrat în 2019 o creștere de 11% a primelor brute subscrise

0
20
 București,30 martie 2020

  • Volumul total al primelor brute subscrise a crescut în 2019 cu aproximativ 11%, susținut de o evoluție solidă pe segmentele Asigurărilor de Sănătate, Property și Casco;
  • Profitul brut,conform standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare,a ajuns la peste45 milioane lei;
  • Valoarea totală a despăgubirilor plătite de companie a fost de peste 820 milioane lei.

OMNIASIG Vienna Insurance Group a continuat strategiasa de dezvoltare sustenabilă și în 2019și și-a menținut evoluția ascendentădin ultimii ani,înregistrând ocreșterede aproximativ11% a primelor brute subscrise, comparativ cu anul precedent.

În 2019, valoarea totală a primelor brute subscrise de companie a depășit suma de 1,3 miliarde lei, iar profitulbrut, înregistrat conform standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare, a fost de peste 45 milioane lei. Volumul total al despăgubirilor plătite de companie în anul precedent a fost puțin peste suma de820 milioane lei.

”Și în 2019 ne-am concentrat pe susținereacu precădere a segmentelor de asigurări non-auto, în conformitate cu strategiade dezvoltare sustenabilă, pe termen lung, a companiei. Rezultatele pozitive și evoluția stabilă din 2019 subliniază faptul că strategia noastră are efectele scontate. Totodată, pentru OMNIASIG, angajațiiau un rol esențial în atingerea obiectivelor de business, astfel căacordăm în permanență o atenție deosebită îmbunătățirii mediului de lucru și a condițiilor oferite acestora.

Anul trecutne-am orientat foarte multși către segmentul de responsabilitate socială, venind în sprijinul comunității cu proiecte și acțiuni de CSR și voluntariat complexe. Pentru 2020, avem un plan de acțiune integrat, care ne va permite să ne adaptăm noului context economic generat de criza coronavirus,păstrând, în același timp și trendul nostru de dezvoltare ascendentă.Acum, la împlinirea a 25 de ani de activitate a OMNIASIG în România, angajamentul nostru pe termen lung rămâneacelași –de a face din performanță o tradiție, pe toate segmentele de activitate ale companiei, păstrând, totodată,preocuparea noastră constantăîn a oferi produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor și cerințelor clienților noștri.”

În concordanță cu strategia companiei de dezvoltare a liniilor de asigurări non-auto, s-a remarcat o tendință de creștereșiîncazulasigurărilor de tipProperty(Asigurările de incendiu și calamități naturale), subscrierile din 2019 crescând susținut cu aproximativ 8%față de anul precedent.

Pe segmentul asigurărilor auto (Casco și RCA)compania a înregistrat o creștere ușoarăa volumului total de prime brute subscrise față de anul 2018, însumând cumulat pe cele două linii prime brute subscrise în valoare de peste 880 milioane lei. Valoarea totală a despăgubirilor plătite pe segmentul asigurărilor auto, Casco si RCA cumulat,a crescut în 2019 cu aproape 20% față de anul anterior.Segmentul asigurărilor Casco a consemnat oevoluție semnificativă de peste 15%,în timp cepe linia asigurărilor de răspundere civilă a autovehiculelor (RCA), volumul primelor brute subscrise a rămas constant.

Numărul de reclamațiiînregistrateunic per petentși per caz de către OMNIASIG Vienna Insurance Group îndescursulanului 2019 a fostîncuantum de 725, întimpcenumărulreclamațiilorsoluționatefavorabil a fost de 115, restulfiindneîntemeiate. Raportat la numărulpolițelor de asigurareemise de companieîn2019şi care nu au fostanulate, numărul de petițiiînregistrateunic per petentși per cazreprezintădoar0,05% dintreacestea.

Totodată, raportat la numărul de dosare de daunăavizateînaceastăperioadă, numărul de reclamațiiînregistrateunic per petentși per cazreprezintă0,41% dintreacestea.

OMNIASIG evaluează, începândcuanul 2015, nivelulcalitățiiserviciiloroferitecliențilorprinsistemul de măsurare Net Promoter Score (NPS) validat la nivelinternațional. Clienții care au avut un dosar de daună la OMNIASIG suntrugațisăevaluezeexperienţaavutăşimodalitatea de instrumentare a daunei, satisfacţiaasiguratuluişicalitateaserviciiloroferitefiindmăsurateîntr-un sistemeficient, pe o scală de la 1 la 10. Rezultatul NPSîn 2019, la nivelgeneral, a fostde 86,69%, încreșterecu1,69% față de anul 2018.

OMNIASIG Vienna Insurance Groupeste o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este asigurată de Directorat, sub supravegherea și coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă.

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) esteprincipalul expert pe piațaasigurărilorîn Austria precum şiîn Europa Centralăşi de Est. Grupul cu o tradiţieîndelungată, branduriputerniceşi o relaţieapropiată cu clienţiiesteformat din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Ceipeste 25.000 de angajaţi ai Vienna Insurance Group au grijă de nevoile de zi cu zi ale peste 22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate pe Bursa de Valori din Viena din 1994 șibeneficiază de un rating A+ cu perspectivăstabilă din parteareputateiagențiiinternaționale de rating Standard & Poor’s. Acestaestecelmai bun rating al uneicompanii din indicele ATX, principalulindice al Bursei de Valori din Viena. Vienna Insurance Group colaboreazăîndeaproape cu Erste Group, ceamai mare bancă de retail din Europa Centralăși de Est.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here