spot_img
AcasăComunicateRezultate financiare - 2018 - Electrica


Rezultate financiare – 2018 – Electrica

  • Electrica S.A. a obținut, în anul 2018, un profit net individual de 298 milioane RON

 

  • Consiliul de Administrație propune acționarilor un dividend brut de 0,73 RON/acțiune, corespunzător unei repartizări de 87,4% a profitului net individual, după repartizarea la rezerva legală

 

  • La nivel consolidat, profitul net al Grupului Electrica, în anul 2018, este de 230 milioane RON

 

În anul 2018, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 298 milioane RON, în creștere cu 15,4% față de nivelul anului 2017, în baza situațiilor financiare individuale auditate.

 

Consiliul de Administrație al Electrica S.A. a avizat și va înainta spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 25 aprilie 2019, propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,73 RON/acțiune din profitul individual al anului 2018. Valoarea totală brută a dividendelor este de 247,5 milioane RON, reprezentând un procent de 87,4% din profitul net individual după repartizarea la rezerva legală, stabilit pe baza situațiilor financiare individuale auditate ale Electrica S.A. pentru anul 2018. Randamentul dividendului propus este de 7%, luând în calcul prețul acțiunii Electrica S.A. la BVB din data de 4 martie 2019.

 

În anul 2018, Grupul Electrica a obținut un profit net consolidat de 230 milioane RON, în creștere cu 34,3% față de 2017, pe baza situațiilor financiare consolidate auditate.

 

Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica, în anul 2018, s-au ridicat la valoarea de 5.778 milioane RON, un nivel similar cu cel al anului 2017.

 

Pe segmentul de distribuție, veniturile au crescut cu 2,3%, în contextul creșterii cantităților de energie electrică distribuite pe medie și joasă tensiune, precum și datorită investițiilor record în rețeaua de distribuție. În ceea ce privește segmentul de furnizare, veniturile nete s-au diminuat cu 5,4%, în principal ca efect al scăderii cantităților furnizate cu 3,4%, efect atenuat de îmbunătățirea marjei brute.

 

În anul 2018, EBITDA realizată de Grupul Electrica a fost în sumă de 681 milioane RON, în creștere cu 13,2% față de nivelul de 601 milioane RON înregistrat în anul 2017. EBITDA generată de segmentul de furnizare în anul 2018 a fost de 137 milioane RON, o creștere semnificativă față de nivelul anului anterior, cand EBITDA înregistrată a fost de 10 milioane RON.

 

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

  • În 2018, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,7 TWh (în scădere cu 0,9% față de 2017) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori.
  • Operatorii de distribuție din cadrul Grupului au distribuit aproximativ 40,3% din energia electrică totală distribuită la nivel național către utilizatori finali.
  • Electrica Furnizare are o cotă de piață de 17,02%. Este lider pe piața reglementată, cu o cotă de piață de 45,42%, iar pe piața concurențială are o cotă de 9,34% (conform raportului ANRE pentru primele 11 luni din 2018).

 

PROPUNEREA DE BUGET PENTRU ANUL 2019

Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, programată să aibă loc pe data de 25 aprilie 2019, propunerea de buget pentru anul 2019.

Astfel, profitul net individual bugetat pentru anul 2019 este de 195 milioane RON, iar profitul net bugetat la nivel consolidat este de 121 milioane RON. Rezultatul bugetat pentru anul 2019, în scădere comparativ cu anul anterior, este explicat în principal, de modificările legislative din aria de reglementare, atât pe segmentul de distribuție, cât și pe cel de furnizare.

 

DECLARAȚIE DIRECTOR GENERAL

Corina Popescu, Director General Electrica S.A.: “Anul 2018 a fost unul cu evoluții fluctuante dacă analizăm prin prisma rezultatelor obținute pe fiecare trimestru în parte, rezultatul ultimelor trei luni fiind sever impactat de creșterea semnificativă a costurilor cu achiziția de energie electrică, în special pe segmentul de furnizare reglementat. Conform prevederilor aplicable, diferențele de costuri de achiziție nerecuperate prin prețurile practicate din anul 2018 se vor recupera până în 2022. Chiar și în aceste condiții, am încheiat anul cu un profit net individual cu 24% peste nivelul bugetat și cu un profit net consolidat mai mare cu 34,3% față de 2017.

Este de remarcat nivelul de investiții record realizat, în 2018, în infrastructura de distribuție, cu efect în creșterea eficienței operaționale, precum și în îmbunătățirea calității serviciului de distribuție a energiei.

Anul 2019 marchează începutul unei noi perioade de reglementare, care aduce schimbări importante. Noi continuăm să credem cu tărie că este absolut necesar să avem un cadru de reglementare predictibil și care să stimuleze în continuare investițiile, motorul evoluției sistemului energetic românesc”.

 

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu  organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din România.

 

Mai multe informații despre Grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei: www.electrica.ro.  

 


RELATED ARTICLES