spot_img
AcasăComunicateDeciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară


Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

  1. Reglementare

Proiectul Normei privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 de zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 de zile).

  1. Supraveghere

Rezultatele controlului periodic desfăşurat la Raiffeisen Bank S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de investiții administrate de S.A.I. Patria Asset Management S.A.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj Aliat Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de intermediar de pensii facultative.

  1. Autorizare

Aprobarea domnului Josef Kreiterling pentru un nou mandat în calitate de membru-Președinte al Consiliului de Administrație la societatea Ergo Asigurări S.A.;

Autorizarea domnilor Adrian Danciu, Sandu – Mircea Pali și Raul Vasile Haș, pentru un nou mandat, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai S.A.I. Broker S.A.;

Aprobarea domnilor Prigoreanu Ștefan-Emanuel și Angheluță Alin-Valentin în funcția de administratori ai societății Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. și a modificărilor aduse Actului constitutiv al societății;

Aprobarea cererii societății Clevent Technology S.R.L. de înscriere în Lista auditorilor IT externi menținută de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Aprobarea solicitării FCI de aplicare a prevederilor art. 22 alin. (5) din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor și de modificare a Procedurii FCI nr. 1;

Aprobarea înscrierii Clearstream Banking S.A. (CBL) în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitar central care intenționează să furnizeze de la distanță serviciile de bază prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


RELATED ARTICLES