Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

0
24
În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

  1. Reglementare

Regulamentul privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar SAL-Fin (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Notificarea ESMA referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul (ESMA 32-382-1138);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

  1. Autorizare

Numirea doamnei Florentina-Alina Huidumac-Petrescu și a domnului Alexandru Voicu în funcția de directori ai societății SAI Certinvest S.A.;

Numirea domnului Stavrositu Iancu Adrian, precum și a doamnelor Bălănescu Marioara și Ghiță Mariana Petronela în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai SSIF Interfinbrok Corporation S.A. ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;

Aprobarea domnului Kiril Ivanov Boshov în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea doamnei Nicoleta Radu pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 10.11.2020;

Autorizarea modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here