spot_img
AcasăComunicatePrimul an de implementare a proiectului DaVinci privind transformarea culturală a Curții...


Primul an de implementare a proiectului DaVinci privind transformarea culturală a Curții de Conturi

Curtea de Conturi a României marchează împlinirea primului an de implementare a unui amplu proces de transformare culturală a instituției – proiectul DaVinci, realizat în cadrul programului ”CCR – SAI pentru cetățean”. Proiectul DaVinci vizează două schimbări semnificative: eficientizarea modului în care reprezentanții instituției auditează entitățile publice și transformarea culturii organizaționale în sensul modernizării Curții de Conturi.

Realizarea unei diagnoze organizaționale, a unui plan de intervenție care să conducă la atingerea obiectivelor de modernizare a Curții de Conturi și participarea la cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea abilităților angajaților sunt câteva dintre cele mai importante etape ale acestui proiect.

Prima etapă parcursă în proiectul de transformare a constat în realizarea unei diagnoze a culturii organizaționale existente în Curtea de Conturi a României. Analiza efectuată în acest sens a inclus atât o componentă internă (cercetări cantitative și calitative la care au participat peste 1.000 de angajați ai Curții de Conturi), cât și una externă, ce a implicat chestionarea a 50 de entități cu care Curtea de Conturi interacționează în misiunile de audit.

Diagnoza ne-a arătat că avem puncte tari, pe care putem construi, dar și aspecte care pot fi îmbunătățite. Vom continua să desfășurăm acțiuni menite să contribuie la transformarea culturii organizaționale, vom comunica mai mult și mai des atât în plan intern, cât și extern. Trebuie să urmărim permanent unde suntem și unde vrem să ajungem. Transformarea unei culturi organizaționale este un proces amplu, care poate dura și câțiva ani. Noi ne-am asumat acest obiectiv de îmbunătățire a modului în care reprezentanții Curții de Conturi comunică și colaborează, atât intern, cât și cu entitățile pe care le auditează”. (Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi).

Etapa de diagnoză a continuat cu definirea culturii organizaționale ideale a Curții de Conturi a României în raport cu strategia, misiunea și viziunea instituției și generarea planului de intervenție. Planul include evaluarea competențelor managerilor din cadrul Curții de Conturi și instruiri dezvoltate pentru îmbunătățirea abilităților pentru personalul de management și pentru cel de execuție.

Primele etape ale proiectului Da Vinci de transformare culturală au fost parcurse în perioada iunie 2021 – iunie 2022, iar în următorul an sunt așteptate să apară efectele acestei modernizări aduse unei instituții cu o tradiție de peste un secol și jumătate – Curtea de Conturi a României.

Proiectul Da Vinci face parte din proiectul CCR – SAI pentru cetățean, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă.

 

RELATED ARTICLES