spot_img
AcasăComunicateUniversitatea din București și Camera Consultanților Fiscali sprijină antreprenoriatul!


Universitatea din București și Camera Consultanților Fiscali sprijină antreprenoriatul!

Universitatea din București și Camera Consultanților Fiscali sprijină antreprenoriatul
românesc prin implementarea proiectului “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză
Antreprenorială Multisectorială” – POCU/82/3/7/106194. Proiectul este dezvoltat începând cu luna ianuarie 2018 în cadrul programului “România Start Up Plus!” pe o perioadă de 36 de luni și vizează creșterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud Est (județele
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea).
Persoanele interesate vor avea în vedere următorul calendar orientativ de activități:
– 15 ianuarie – 15 martie 2018 – înscrierea în proiect prin completarea unui formular online
(link), pe baza căruia vor primi informări suplimentare cu privire la activități și calendar.
– 5 februarie – 14 martie 2018 – participarea la unul dintre cele 12 workshop-uri de
informare, la nivel județean, fiind vizate atât reședințele celor 6 județe componente ale regiunii
Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Focșani, Galați și Tulcea), cât și al doilea oraș ca dimensiune
demografică și economică din cadrul acestor județe (Adjud, Ianca, Măcin, Medgidia, Râmnicu
Sărat și Tecuci).
– 15 martie – 15 septembrie 2018 – participarea la programul de formare antreprenorială
acreditat ANC destinat unui număr de 384 de persoane din cele înscrise în prima fază a
proiectului. Programul de formare durează 80h (aproximativ 1 lună).
– Octombrie – noiembrie 2018 – participarea la concursul de planuri de afaceri în urma căruia
47 de persoane vor fi sprijinite financiar cu sume de până la 160.000 Lei în vederea
implementării și dezvoltării de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban.
– Decembrie 2018 – ianuarie 2019 – înființarea firmelor și demararea activității de
implementare.
Proiectul “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” –
POCU/82/3/7/106194 are o valoare totală de 11.582.211,90 lei și este cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 “România Start Up Plus!”,
Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.RELATED ARTICLES