spot_img
AcasăFără categorieAlexandru Petrescu, Directorul General al FNGCIMM, a fost ales membru in...


Alexandru Petrescu, Directorul General al FNGCIMM, a fost ales membru in Consiliul de Amdinistratie al Asociatiei Europene a Institutiilor de Garantare – AECM pentru un mandat de 3 ani

 

In cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Europene a Institutiilor de Garantare – AECM, care a avut loc in perioada 14 – 15 iunie 2018 la Varsovia, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – FNGCIMM, domnul Alexandru Petrescu, a fost ales membru in Consiliul de Administratie al forului european de reprezentare a fondurilor de garantare.

Pozitia castigata in urma competitiei la care au participat 12 candidati provenind din tari diferite, reprezinta atat o recunoastere a importantei rolului pe care FNGCIMM il poate avea in cadrul AECM, cat si o apreciere a activităţii institutiei din ultimul an, perioada in care un numar de peste 6.200 de IMM-uri au beneficiat de creditare bancara garantata de catre Fond, valoarea garantiilor acordate depasind 1,22 miliarde lei, pentru credite de peste 1,72 miliarde lei.

Cu prilejul alegerii sale in conducerea AECM, domnul Alexandru Petrescu a declarat:

“Alegerea in aceasta pozitie reprezinta atat o onoare cat si o provocare profesionala, oferindu-ne posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor europene dedicate susținerii IMM-urilor si la implementarea intr-un mod eficient a instrumentelor si programelor de finantare dedicate acestui segment (instrumente de creditare si garantare). Acest obiectiv va fi atins prin simplificarea, flexibilizarea si digitalizarea procedurilor de accesare, pentru a asigura o infrastructura de suport pragmatic si sustenabil pentru IMM-urile romanesti.

Nu in ultimul rând doresc sa mulțumesc colegilor mei, alături de care imi desfasor activitatea in cadrul FNGCIMM și fara a caror contribuție Fondul nu își poate regăsi indeplinirea misiunii sale instituționale, precum și Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), Fondului Roman de Contragarantare (FRC) și celorlalte fonduri și instituții financiare ce activează in sectorul românesc de profil, pentru susținerea unei candidaturii unice la nivel național. “

Institutiile de garantare sunt intermediari specializati ce asigura cea mai eficienta utilizare a fondurilor publice alocate in raport cu finantarea obtinuta de intreprinderile mici si mijlocii. Prin utilizarea schemelor de contragarantare UE se valorifica optim capacitatea institutiilor locale specializate de a implementa noi programe, printr-o adaptare flexibila a instrumentelor standard  la conditiile pietei bancare si la caracteristicile mediului antreprenorial din fiecare piata.

Despre AECM:

Înfiinţată în anul 1992, Asociaţia Europeană a Institutiilor de Garantare – AECM este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, cu sediul la Bruxelles, la care au aderat fonduri de garantare mutuale, private, publice și bănci de dezvoltare cu departamente de garantare, toate organizațiile având misiunea comună de a susține accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii precum și pentru alte categorii de beneficiari.

Asociatia are ca obiectiv promovarea pe plan european si international a rolului economic al schemelor de garantare a creditelor pentru IMM-uri, schimbul de experienţă şi de bune practici între instituţiile membre şi reprezentarea intereselor membrilor săi în fața instituțiilor europene (Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul European) precum și în fața organismelor internaționale cum ar fi Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Problematica de interes pentru AECM o reprezintă reglementările privind ajutorul de stat – relevante pentru schemele de garantare în cadrul pieței interne, politicile în domeniul IMM-urilor, politica agricolă, programele europene de sprijin și cerințele prudențiale si, in acest scop, AECM a înființat Grupuri de Lucru tematice și organizează anual seminarii, sesiuni de formare operațională (OTS), precum și evenimente pe teme specifice

La inceputul anului 2018AECM numara 42 de membri care provin din 22 de state membre ale UE, Rusia, Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina.

La 31.12.2017, instituțiile de garantare membre ale AECM aveau în gestiune un portofoliu cumulat de 3,1 milioane garanții în valoare de peste 125 miliarde euro, din care garanții noi în valoare de peste 74 miliarde euro, pentru aproape 3 milioane de IMM-uri (din care peste 700.000 sprijinite în anul 2017).

Despre FNGCIMM :

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80%


RELATED ARTICLES