AcasăComunicateCONNECTIONS - TRENDURI ÎN DIGITAL TRANSFORMATION PENTRU 2020 Dateleconsumatorilorde servicii online- “aurul”...

CONNECTIONS – TRENDURI ÎN DIGITAL TRANSFORMATION PENTRU 2020 Dateleconsumatorilorde servicii online- “aurul” revoluției 4.0
București, 18februarie 2020. Connections, lider pe piața de digital transformation din România, anunțăprincipaleledirecții de evoluțieîntehnologiepentruanul 2020.

  • Conversational AI

Disciplinele reunite generic în “cognitive computing” vor continua trendulascendent, marilecompaniivorinvesti din ceînce mai multîncapabilități “inteligente” care vorsporivaloareaadăugată a platformelor enterprise.

  • Privacy

Preocuparea, la nivel European (înprimulrând) și global, pentruprotecțiaintimitățiivirtualevacapătănoivalențeodată cu expunereaaccentuată a serviciilor de tip cloud care vorridicanivelul de atenție la confidențialitateadatelorpersonale, precum șinivelul de intensitateaatacurilorcibernetice.

  • Security

Protecțiainfrastructurilorcriticerămâneîn prim plan, iarcrearea de strategiinaționaleîn EU pentruimplementareaDirectivei NIS și de centre de răspuns la incidente de securitateciberneticăva fi principalulcatalizator al pieței de securitateinformatică din Europa. Companiile private care nu sunt incluseînspectrul NIS vorcautasă se alinieze la standardele de protecțieainfrastructurilorcritice care vor fi reglementate la nivelguvernamental.

  • XaaS

Tot mai multeplatforme on-premise vormigracătre cloud șimizacompaniilorpartenereva fi să creeze add-on-uriși bundle-uri de funcționalitățipestenivelul de bazăgăzduit de cloud-ul furnizorilorprimaricum sunt Microsoft, Amazon, Google, etc.

  • RPA

Piațaautomatizării pe bază de roboți software vacrește cu un CAGR de celpuțin 20%, iartipurile de serviciicunoscute – de la subscripțiipână la consultanță (analizăși re-proiectare) șiimplementare de roboți software – vor fi încontinuarecele care vor genera cea mai mare parteaveniturilorcompaniilorproducătoare de tehnologieșiale partenerilor de implementare. Migrarearoboțilorîn cloud, sofisticareaserviciilor de tip subscripțieprinvariante pay-per-use sau pay-per-feature sunt așteptate de piață, mai ales de cea a SME, care devine din ceînce mai atractivăpentruproducători. Dezvoltatorii de tehnologii RPA vorîmpingeplatformelelor tot mai multcătretiparul de ecosistem, oferindintegrăriîntreversiunea core RPA și tot mai multeaplicațiițintă. Este de așteptatcă tot mai mulțicliențisăînțeleagăutilitateașifilosofiaautomatizării pe bază de roboți, acceptândabordarea bottom-up care estesusținută, la bază, de analizași re-design-ul proceselor de business, iarînpartea de sus a piramidei de implementareatehnologieispecifice. Mariijucătorivorinvestiîncontinuareîninstrumente de inteligențăcognitivă, darrezultate concrete, utile șiaplicabileînindustrie nu vor fi încăobținute.

  • Analytics – Consumer experience

Dateleconsumatorilor de servicii online, indiferent de industrie, au devenitdeja “aurul” celei de-a patrarevoluții, industry 4.0. Companiile care colecteazădatelecliențilorvorinvestiînanalizalor, creândsinergiiîntrealgoritmii de analizășiextracție de informație, statisticășicorelare, utilizând machine learning și AI (înfazaincipientă, dezvoltatăînprezent), pentru a generapredicțiicomportamentaleși ale preferințelor. Competițiava fi, încontinuareacerbă, înacumulareașistructurareadatelor.

 

DESPRE CONNECTIONS

Connections estelider pe piața de digital transformation din România, având 300 de angajați, birouriîn Bulgaria, Serbia șiplanuri de extindere la nivel global. CompaniaestespecializatăînIntelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management și Software Development On Demand. Clienții Connections sunt companiiglobaleșicompaniimediiromânești din industrii precum Banking, FMCG, Oil & Gas, Telecom și Retail. Începând cu lunaiulie 2018 Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adopție la nivelmondial, alături de care aimplementatdeja cu succesprocese de automatizarerobotizatăînindustriicheie. Totodată Connections a investitpeste 200.000 euro îndezvoltareauneiplatforme fintech de open banking menităsăintegreze API-urile puse la dispoziție de băncile din România, odată cu aplicareadirectivei Revised Payment Service Directive (PSD2), care obligăbăncilesădeaacces la informațiiprivindconturilebancare de plățiaccesibile online, unorterțepărți care își pot dezvoltaservicii de informații, plățișialteserviciifinanciarecătrecliențiibăncilor. Connections a încheiatanul 2018 cu o cifră de afaceri de 6,15 mil USD.


RELATED ARTICLES