spot_img
AcasăComunicateGrupul Electrica lansează primul său raport de sustenabilitate


Grupul Electrica lansează primul său raport de sustenabilitate

Grupul ELECTRICA, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în România, lansează raportul de sustenabilitate pentru anul 2016, realizând astfel prima raportare non-financiară a companiei, cu un an ȋnainte de termenul legal. Raportul a fost dezvoltat în conformitate cu Ghidul Inițiativei Globale de Raportare (GRI), cel mai folosit standard de raportare, utilizat de peste 90% dintre cele mai mari corporații la nivel global.

Elaborat în urma consultării părților interesate, care au identificat drept subiecte de interes major eficiența energetică în rețelele de distribuție, implicarea în proiecte de responsabilitate socială și impactul în economie, documentul poate fi consultat, într-un format interactiv, aici: https://www.electrica.ro/category/raportare-nonfinanciara/

Raportul de sustenabilitate arată că, ȋn 2016, Grupul Electrica a distribuit 40% din energia electrică la nivel național și a furnizat energie către 3,6 milioane de consumatori, peste 55% din energia electrică furnizată de companie clienților de pe piața concurențială provenind din surse regenerabile.

Impactul activității companiei în economie este unul semnificativ: valoarea taxelor și impozitelor plătite de Electrica ȋn 2016 a fost de 1,23 miliarde lei. Printre cei mai mari angajatori din România, Grupul a susținut, direct și indirect, peste 21.000 de familii ale angajaților și contractorilor și s-a implicat activ în sprijinirea comunităților în care își desfășoară activitatea, lansând și prima ediție a Programului de granturi „Electrica pune România într-o altă lumină”.

Preocupată de dezvoltarea durabilă, Electrica a alocat, în 2016, pentru eficiența energetică, peste 145 de milioane de lei, reprezentând mai mult de 25% din planul de investiții, cel mai ambițios din sectorul energetic.

Societățile de distribuție din cadrul Grupului Electrica au avut, în 2016, cele mai bune rezultate la nivelul operatorilor concesionari din România, în privința întreruperilor neplanificate.

„Cu acest prim exercițiu de raportare, Electrica reiterează angajamentul față de părțile interesate de a construi o relație bazată pe transparență și încredere. În același timp, ne bucurăm să beneficiem de implicarea activă a părților interesate, ca element esențial pentru un parteneriat solid. Acest angajament este susținut și de strategia noastră de guvernanță corporativă, menită să asigure un climat de etică și responsabilitate în cadrul companiilor Grupului”, a declarat Cătălin Stancu, Director General Electrica. 

Web

ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE FURNIZARE ȘI DISTRIBUȚIE

Pe parcursul anului 2016, Electrica Furnizare a derulat o gamă largă de proiecte de eficientizare a sistemelor și proceselor interne și a continuat să depună eforturi pentru a îmbunătăți experiența consumatorilor, în special în mediul online, prin lansarea aplicației MyElectrica – o platformă ce permite achitarea facturilor, gestionarea informațiilor clienților și vizualizarea consumului. Astfel, în 2016, din 1000 de clienți, aproximativ 2 au transmis o petiție către Electrica Furnizare. Totodată, a fost redusă, cu 25%, durata medie de rezolvare a contestațiilor, precum și timpul de emitere a ofertelor, cu 21%.

În domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, Grupul Electrica a derulat o serie de proiecte cu impact semnificativ pentru apariția unor noi tehnologii în sectorul energetic. Acestea s-au desfășurat atât la nivel local, cum este cazul parteneriatului cu OMV Petrom, în zona de E-Mobility, pentru dezvoltarea primei stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, cât şi internaţional, Grupul fiind implicat ȋn proiecte ample pan-europene. 

PREOCUPAREA PENTRU ANGAJAȚI

Cu peste 9.600 de angajaţi, Grupul Electrica este unul dintre cei mai mari angajatori din România, aproximativ 22% dintre angajații Grupului fiind femei, procent specific industriei și ȋn linie cu media la nivel național în sectorul energetic. În același timp, în cadrul societății Electrica Furnizare, ponderea femeilor angajate atinge aproape 60%.

De asemenea, Grupul Electrica este un angajator responsabil, care dialoghează constant cu angajaţii și îmbunătățeşte permanent condițiile de lucru. În 2016, angajații companiei au participat la peste 400.000 de ore de instruire, în principal în domeniul securității și sănătății în muncă, dar și în ceea ce privește prevenirea şi stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor sau perfecționare. În medie, un angajat a participat la 42 de ore de instruire în domeniul sănătății și securității în muncă.

SUSTENABILITATE ȘI SUPORT PENTRU COMUNITĂŢI

În calitate de lider al pieței de energie, Electrica își asumă responsabilitatea faţă mediu şi faţă de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Implicarea în activităţi de responsabilitate socială este constantă, iar în 2016, alături de organizaţii precum „Salvaţi Copiii”, „Hospice Casa Speranţei”, „Help Autism”, „Fundația Sera” sau „Let’s do it Romania!”, Electrica a încercat să vină în întâmpinarea nevoilor societății românești şi, ori de câte ori a fost posibil, angajații companiei s-au implicat în activităţi de voluntariat.

Tot în 2016, a fost lansată prima ediție a Programului de granturi „Electrica pune România într-o altă lumină”, prin care a fost oferită finanțare unor proiecte cu impact social local. În acelaşi timp, Grupul susţine proiecte ce promovează valorile românești, parteneriatul cu Festivalul Internaţional „George Enescu” fiind un exemplu.

ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Cu sprijinul Transparency International Romania, Grupul Electrica a conturat o abordare transparentă și sustenabilă, concretizată în 2016 printr-un nou Cod de etică și conduită profesională. În același timp, compania a integrat clauze dedicate codului de etică și politicilor anticorupție în 93% din contractele cu partenerii de afaceri.

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

Investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și poziționarea ca jucător important pe piața tehnologiilor noi, constituie unul dintre principalele obiective ale Grupului. Îmbunătățirea eficienței energetice a rețelelor electrice de distribuție reprezintă o prioritate, astfel că, la nivelul anului 2016, aproape 20% din totalul investițiilor, respectiv 110 milioane lei, au fost direcţionate către modernizarea rețelelor electrice în concept smart grid.

Reducerea duratei și a numărului de întreruperi reprezintă o altă preocupare importantă pentru Grupul Electrica. Astfel, pe parcursul anului 2016, Electrica a investit 47 milioane lei în instalarea sistemelor SCADA*, pentru îmbunătățirea serviciilor de distribuție, iar până în 2018 își propune o creștere cu peste 20% a gradului de integrare a stațiilor de transformare în platforma SCADA. În aceste condiții, societățile de distribuție a energiei electrice din cadrul Grupului Electrica au avut cele mai bune rezultate la nivelul operatorilor concesionari din România, în privința întreruperilor neplanificate.

*Sistemul SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) este o tehnologie care oferă operatorului posibilitate de a primi informaţii de la echipamente situate la distanţă şi de a transmite un set de instrucţiuni către acestea.

Raportul de Sustenabilitate 2016 este primul raport al Grupului Electrica cu referire la informații non-financiare și cuprinde perioada de raportare 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016. Partenerul în dezvoltarea raportului este Deloitte Consultanță SRL. Pentru pregătirea raportului s-au aplicat indicatorii definiți de Global Reporting Initiative (GRI), respectând principiile de definire a conținutului și a calității. Temele materiale abordate în acest raport au fost analizate cu ajutorul indicatorilor generali și specifici ai Standardului GRI, precum și ai standardului Specific GRI G4 pentru sectorul energetic, aplicând opțiunea Core al Standardului. Începând cu acest raport, Grupul Electrica intenționează să raporteze anual informațiile non-financiare.


RELATED ARTICLES