PwC Global CEO Survey: Pesimismuldirectorilorgeneraliprivindcreștereaeconomieiglobaleîn 2020 atinge un nivel record

0
18
București, 21Ianuarie 2020Pesimismuldirectorilorgeneralifață deevoluțiaeconomieiglobaledinacestanaatins un nivel record, potrivitraportului PwC CEO Global Survey, lansatluniîncadrulreuniuniianuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.

Procentulcelor care prevăd o încetinireaeconomieiglobaleestecelmairidicat din anul 2012, de cândîntrebarea a fostinclusăînraport. Astfel, 53% estimează o scădere a ritmului de creștereeconomicăfață de 29% în 2019 șidoar 5% în 2018. Înacelașitimp, 22% dintredirectoriigeneralianticipeazăo accelerare a ritmului de creștereeconomicăînacest an, aproximativjumătatefață de anultrecut, când42% îșiexprimauaceastăopinie.

„Avândînvedereincertitudinileprivindtratatelecomerciale, problemelegeopoliticeșilipsaunuiacord cu privire la modul de abordare a schimbărilorclimaticepersistă, nu estesurprinzătoarescădereaîncrederiiîncreștereaeconomicădeșiamploareaschimbării de atitudineesteneașteptat de mare “, a declarat Bob Moritz, Președintelerețelei PwC.

Pe regiuni, ceimaipesimiști sunt directorii din America de Nord, 63% estimânddiminuarearitmului de creștereeconomicăglobală, urmați de cei din Europa de Vest (59%) șiOrientulMijlociu (57%). La polul opus, ceimaioptimiști suntdirectoriigenerali din Europa Centralăși de Est (ECE), unde 43% prevăd o scădere a ratei de creștere.

”Directoriigenerali din România sunt maipesimiștidecâtomologiilor din Europa Centralăși de Estșichiardecât la nivel global. Pentru 2020, 57% cred căavansuleconomieiglobalevaîncetini, față de 38% în 2019. Îngrijorăriledirectorilor cu privire la o creștereaeconomieimondialemailentă se reflectășiînopiniiledespreevoluțiacompaniilor pe care le conduc, fiindmaipuținîncrezătoriînperspectivele de creșteredinacest an, comparativ cu 2019. Cauzeleacesteischimbări de percepțievor fi analizateșiprezentateînviitorulapropiat, cândvom da publicitățiisondajul CEO Survey pentruRomânia”, a declaratIonuțSimion, Country Managing Partner al PwC România.

Directoriigenerali sunt pesimiștifață de perspectivelepropriilorcompaniipentru 2020 și la nivel global. Doar 27% spun că sunt foarteîncrezătoriîncreștereaproprieiorganizațiiînurmătoarele 12 luni, celmaiscăzutnivelîncepând din 2009.

Întimpcenivelul de încredereeste, în general, înscădereînîntreagalume, există o mare variație de la o țară la alta. China și India prezintăcelmairidicatnivel de încredereînrândulmariloreconomii de 45% și 40%, urmate de SUA (36%), Canada (27%) șiMarea Britanie (26%). Germania (20%), Franța (18%) șiJaponia (11%) au ceimaipuținidirectorigeneralifoarteîncrezătoriîncreștereaveniturilorîn 2020.

Analizândprognozele CEO din 2008 pânăînprezent, corelațiadintreîncrederealorîncreștereaveniturilorlorînurmătoarele 12 lunișicreșterearealărealizată de economiaglobală a fostfoartestrânsă. Dacăaceastăcorelație se mențineînacest an, creștereaglobalăarputeaîncetinichiarpână la 2,4% în 2020.

Topulîngrijorărilorîn 2020: Reglementareaexcesivă, conflictelecomercialeșicreștereaeconomicăincertă

În 2019, când au fostîntrebați cu privire la principaleleamenințăripentruperspectivele de creștere ale organizațieilor, creștereaeconomicăincertă s-a clasatînafaraprimelorzecepreocupăripentrudirectoriigenerali, fiind pe locul 12. Anulacesta a urcat pe locul al treilea, dupăconflictelecomercialeșireglementareaexcesivă.

Politizareaspațiului virtual

Directoriigeneraliprevădschimbărisemnificative de reglementareînsectorultehnologiei. Majoritateadirectorilorgenerali (51%) prezic, de asemenea, căguvernelevorconstrânge tot maimultsectorulprivatsăcompensezefinanciarpersoanelepentrudatelepersonale pe care le colectează.

Provocarea upskilling

Întimpcedeficitul de competențecheierămâne o provocareîn top zecepentru CEO, fiind de acordcărecalificarea / perfecționareaestecelmai bun mod de a combatedecalajul de competențe, aceștia nu fac preamulteprogreseînsoluționareaproblemei. Doar 18% dintre CEO spun că au făcut „progresesemnificative” înacestsens.

Schimbărileclimatice – provocaresaușansă?

Deșischimbărileclimatice nu aparînprimelezeceamenințăripentruperspectivele de creștere, înopiniadirectorilor, totușiși-au exprimatintenția de a luamăsuripentru a reduce amprenta de carbon. Comparativ cu acum 10 ani, directoriigenerali sunt înprezent de douăorimaidispușisă „fie de acord” căinvestițiileîninițiativepentruschimbărileclimaticevorstimulaavantajulreputațional (30% în 2020 comparativ cu 16% în 2010) șivoraducenoioportunitățipentruproduseșiserviciipentrucompanialor (25% în 2020, comparativ cu 13% în 2010).

PwC Global CEO Survey se află la ceade-a 23-a ediție, fiindrealizatînrândul a 1.600 de directorigenerali din 83 de țări din întreagalume.

Notăcătreeditori

Edițiacompletă a Global CEO Survey 2020 estedisponibilăaici: ceosurvey.pwc.

Despre PwC

Misiunea PwC este de a construiîncredereîncadrulsocietățiiși de a contribui la rezolvareaunorproblemeimportante. Firmele din rețeaua PwC ajutăoameniișiorganizațiilesăcreezevaloareaadăugată de care au nevoie. Suntem o rețea de firmeprezentăîn 158 de țări cu maimult de 276.000 de profesionișticeoferăservicii de calitateîndomeniulauditului, consultanțeifiscaleșiconsultanțeipentruafaceri.

Spuneți-ne care sunt lucrurileimportantepentrudumneavoastrășidescoperițimaimulteinformațiidesprenoivizitând site-ul www.pwc.ro.

PwC se referă la rețeaua de firme PwC și/sau la una dintrefirmelemembre, fiecaredintreacesteafiind o entitatejuridică.LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here