spot_img
AcasăEconomie2015 – anul în care ASF definitivează pocesul de restructurare


2015 – anul în care ASF definitivează pocesul de restructurare

În ultima lună a lui 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a prezentat bilanțul activității sale din ultimele 6 luni ale anului trecut, precum și direcțiile strategice pentru 2015. În cele ce urmează vă propunem să ne îndreptăm atenția tocmai asupra obiectivelor strategice pe anul în curs.

Direcțiile strategice pentru anul 2015

În cadrul Programului strategic pe anul 2015, ASF a stabilit cele mai importante direcţii de acțiune pentru anul acesta, care vizează atât măsuri specifice fiecărei piețe, precum și un set de politici comune. Potrivit documentul oficial al ASF, aceste direcții strategice reprezintă viziunea autorității pe termen mediu și presupun demersuri multi-anuale, iar scopul lor este să transforme și să îmbunătățească piețele financiare supravegheate de ASF, sporind calitatea serviciilor și gradul de încredere a consumatorilor de servicii financiare. Direcțiile strategice sunt împărțite pe 4 piloni, astfel: Piața Asigurărilor, Piața de Capital, Piața Pensiilor Private și Politici Comune.

Piaţa asigurărilor

 • Transpunerea Directivei nr. 2009/138 privind regimul asigurărilor (Solvabilitate II) în legislația națională; Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) prevede un sistem modern, bazat pe riscuri, de reglementare şi de supraveghere a întreprinderilor de asigurare şi de reasigurare din Uniune. Respectivul sistem este esenţial pentru a garanta siguranţa şi soliditatea sectorului asigurărilor, astfel încât să poată oferi produse de asigurare sustenabile şi să sprijine economia reală prin încurajarea investiţiilor pe termen lung şi printr-un plus de stabilitate
 • Pregătirea pieței asigurărilor pentru aplicarea standardelor Solvabilitate II începând cu 1 ianuarie 2016;
 • Auditarea activelor/pasivelor bilanțiere pentru  piaţa asigurărilor;
 • Implementarea și întărirea supravegherii combinate (offsite/onsite) pe bază de risc;
 • Instituirea unor reguli și mecanisme moderne de intervenție (rezoluţie) la societățile cu probleme.

Piaţa de capital

  • Proiectul STEAM – Statutul de piață emergentă;
  • Alinierea infrastructurii pieței la standardele europene;
  • Reglementarea regimului fondurilor închise de investiții;
  • Revizuirea și relansarea pieței de obligațiuni corporatiste și municipale;
  • Finalizarea proiectului RASDAQ şi actualizarea reglementărilor secundare.

   Piaţa pensiilor private

  • Revizuirea normelor de investiții pentru pensiile private obligatorii (Pilonul II);
  • Revizuirea pachetului de pensii facultative (Pilonul III);
  • Explorarea  modelelor „life cycle” şi „pensii ocupaţionale”;
  • Finalizarea proiectului de reglementare pentru plata pensiilor private.

Politici comune

 • Desăvârșirea construcției instituționale în colaborare cu Banca Mondială;
 • Întărirea funcției de protecție a consumatorului și modernizarea procesului de procesare a petițiilor;
 • Dezvoltarea unor politici comune de supraveghere a riscurilor operaționale și sistemice;
 • Automatizarea activităților operaționale și centralizarea procesării datelor;
 • Lansarea unor programe de comunicare, educație financiară și pregătire profesională.

Prin Programul strategic pe anul 2015, ASF își propune să atingă următoarele obiective strategice:

 1. Îmbunătățirea calității, eficienței și coerenței activității de supraveghere a entităților din cele trei sectoare de activitate prin asigurarea mecanismelor de eficientizare a operațiunilor acestora, a modalităților de evaluare și prevenirea riscurilor ce pot afecta domeniile de activitate ale ASF.
 2. Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor la adresa stabilității financiare a piețelor supravegheate, prin consolidarea integrității și stabilității pietelor financiare nebancare și prin instituirea de parteneriate cu alte autorități și instituții, în scopul asigurării stabilității financiare.
 3. Îmbunătățirea gradului de protecție a consumatorilor, asigurarea transparenței, accesibilității și echității pentru consumatori prin: protecția consumatorilor – diminuarea cauzelor petițiilor existente și prevenirea problemelor viitoare prin acțiuni specifice; optimizarea internă a proceselor și îmbunătățirea calității actului de asistență acordată consumatorilor; îmbunătățirea gradului de incluziune financiară prin simplificarea prospectelor şi descrierilor produselor, serviciilor şi instrumentelor financiare, a informaţiilor prealabile transmise consumatorilor şi adaptarea mesajelor în funcţie de nivelul economic şi socio-cultural al acestora; cointeresarea şi recâştigarea încrederii prin consultarea părţilor interesate şi îmbunătăţirea setului de competenţe şi a standardelor profesionale pentru furnizorii şi intermediarii de produse, servicii şi instrumente financiare.
 4. Asigurarea unui cadru normativ adecvat și prudent în conformitate cu normele europene și aplicarea celor mai bune practici pentru funcționarea eficientă a entităților și piețelor supravegheate de ASF, prin: armonizarea cadrului național cu normele emise la nivelul Uniunii Europene, în special a pieței asigurărilor, prin trecerea la standardele Solvabilitate II; lansarea procesului de revizuire şi actualizare a cadrului normativ național, în principal a normelor secundare, privind pieţele financiare nebancare, în vederea adaptării acestuia la evoluția piețelor.
 5. Funcționarea ca o organizație modernă, competentă și profesionistă, cu sisteme de conducere eficace, procese eficiente și cu o reputație solidă, prin: finalizarea proiectului de transformare şi construcţie instuţională; informatizarea fluxurilor informaţionale şi automatizarea proceselor manuale în vederea modernizării activităţii Autorităţii; creșterea gradului de integritate morală și profesională a personalului ASF (un set coerent de norme şi reguli de conduită profesională şi disciplină a muncii, instituirea unui climat orientat spre performanţă şi competitivitate); dezvoltarea unui sistem integrat de management al capitalului uman (poziţiile vacante oferite şi în piaţă, politica de formare profesională, atragerea tinerelor talente etc); implementarea unui sistem de mobilitate internă care să contribuie la dezvoltarea performanțelor individuale ale salariaților ASF.

Privind Piața Asigurărilor, și în 2015 contină discuțiile și disputele legate de sistemul RCA. La sfârșitul anului trecut, deputatul Andreea Paul, membru în Comisia de Buget, Finanțe și Bănci a Parlamentului susținea că ”supravegherea asigurărilor trebuie depolitizată, iar managementul companiilor trebuie lăsat în mâna specialiștilor, a tehnocraților. Deciziile acestora trebuie să fie transparente și explicate populației pe înțelesul larg. Cert este că populația este din ce în ce mai sărăcită și află cu surprindere că are de plătit în fiecare an mai mult, iar pentru recuperarea daunelor au de gestionat bariere nejustificate”, mai preciza Andreea Paul citată de Ziarul Financiar.

Cu  privire la strategia pe anul în curs, președintele Autorității de Supraveghere Financiara (ASF) Mișu Negrițoiu anunța la 9 decembrie anul trecut că autoritatea începe 2015 cu 500 de angajați, mai puțin cu 110 angajați față de anul anterior, ca urmare a procesului de restructurare a instituției. Potrivit președintelui ASF citat de Hotnews, 91 de șefi au dispărut în urma modificării organigramei, dar asta nu înseamnă că toți au părăsit instituția, unii dintre ei concurând pentru o funcție de execuție în cadrul autorității. „Principala realizare în procesul de restructurare instituțională a fost reașezarea noii echipe de conducere. Ponderea personalului de conducere s-a redus la 14% din total personal față de 26% cât erau înainte. Nu am terminat procesul de restructurare. La sfârșitul lunii ianuarie vom avea numărul exact al angajaților ASF în urma restructurării”, mai preciza Mișu Negritoiu, citat de Hotnews.

ASF și-a prezentat noua organigramă în septembrie 2014,  care prevede reducerea numărului de posturi de la 609 la 495 de posturi, din care 467 angajați ASF și 28 angajați ai Fondului de Garantare a Asiguraților.

Sursa: Bilanțul Autorității de Supraveghere Financiară în semestrul II 2014 și prezentarea strategiei ASF pentru anul 2015 (9 decembrie 2014)

Text publicat în revista DeBizz nr. 107/2015


RELATED ARTICLES