spot_img
AcasăEconomieCât de bogat este săracul român...


Cât de bogat este săracul român…

Fiecare român deţine o avere de peste zece ori mai mică decât cea a unui european din zona euro. Potrivit datelor Băncii Naţionale a României, un român are în medie o avu­ţie netă de aproximativ 11.000 de euro, în timp ce datoria fiecărei persoane ajun­ge în ţara noastră la aproximativ 1.400 de euro. 

Activele imobiliare au în continuare cea mai mare pondere în structura avuţiei nete a românilor, cu toate că tendinţa a fost descendentă faţă de anii de boom economic, arată datele BNR din Raportul asupra sta­bilităţii financiare 2017, citat de Ziarul Financiar.

Mai mult, avuţia netă a populaţiei a continuat ten­din­ţa ascendentă începută în anul 2012, iar în pe­rioada septembrie 2015-septembrie 2016 a avan­­sat cu 9%, până la peste 1.000 mld. lei (cir­ca 220 mld. euro). Saltul avuţiei a fost deter­mi­nat în principal de creşterea acti­ve­lor nefinan­cia­re, cu peste 11%. În 2015, avu­ţia netă a popu­laţiei crescuse cu 7,1% faţă de anul anterior, notează Ziarul Financiar. Activele financiare nete, calculate ca diferenţă între activele financiare şi pasivele financiare (datorii), au urcat în ultimii ani de aproximativ trei ori, de la 126 miliarde lei în 2009. Activele nefinanciare au avut o con­tri­bu­ţie importantă la dinamica pozitivă a ave­rii ne­te, valoarea acestora crescând cu 11,3% în pe­rioa­da analizată, susţin specialiştii de la BNR.

În ceea ce priveşte activele imobiliare, acestea au în continuare cea mai mare pondere în structura avuţiei nete a românilor, cu toate că tendinţa a fost descen­dentă faţă de anii de boom economic, scăderea fiind determinată de ajustările de preţ înregistrate în anii de criză. Nivelul activelor imobiliare ale populaţiei era anul trecut de aproximativ 700 miliarde lei. În 2009, nivelul depăşea 700 miliarde lei, după ce urcaseră la un maxim de 948 miliarde lei în 2007.RELATED ARTICLES