spot_img
AcasăComunicateMotivele pentru care economia trebuie să se extindă înainte de a se...


Motivele pentru care economia trebuie să se extindă înainte de a se îmbunătăți Mohamed A. El-Erian

Profesia de economist a fost supusă unor condiții grele de desfășurare după ce majoritatea celor mai recunoscuți practicanți nu au reușit să prezică criza financiară globală din 2008, iar de atunci s-au străduit să recâștige teren. Pe lângă faptul că anii care au urmat prăbușirii pieții au fost marcați de o creștere neobișnuit de slabă, inegală, acum suntem martorii unei creșteri a numărului de fenomene economice și financiare pe care economiștii nu le pot explica cu ușurință.

La fel ca și regina Elisabeta a II-a, a cărei întrebare de neuitat din noiembrie 2008 a fost de ce nu a prevăzut nimeni criza, mulți cetățeni s-au dovedit din ce în ce mai sceptici față de capacitatea economiștilor de a explica și de a anticipa evoluțiile economice, cu atât mai puțin față de posibilitatea de a oferi îndrumări sănătoase factorilor de decizie politică. Unele sondaje clasifică economiștii printre profesioniștii cu cea mai mică încredere (după politicieni, desigur, care, ca și economiștii de încredere, au pierdut și ei). O pregătire economică solidă nu mai este considerată ca o necesitate pentru candidații la funcții de top în ministerele de finanțe și băncile centrale. Această marginalizare a slăbit și mai mult capacitatea economiștilor de a informa și de a influența procesul de luare a deciziilor în chestiuni legate direct de expertiza lor (sau de ceea ce ei ar numi avantajul lor comparativ și absolut).

Dependența excesivă de propriile principii este, în mare parte, cauza degradării reputației acestei profesii. Cu o mai mare deschidere spre abordări interdisciplinare și utilizarea mai largă a instrumentelor analitice existente, în special a celor oferite de știința comportamentală și teoria jocurilor, economia de bază ar putea începe să-și depășească deficiențele.

Trei evoluții recente subliniază urgența acestei provocări. În decursul celor 12 luni dintre reuniunile anuale din 2018 și 2019 ale Forumului Economic Mondial de la Davos, participanții au trecut de la sărbătorirea unei creșteri globale sincronizate la îngrijorarea că există o încetinire globală sincronizată. În ciuda deteriorării perspectivelor europene de creștere, nici extinderea, nici viteza schimbării consensului nu par a fi justificate de evoluțiile economice și financiare, ceea ce sugerează că economiștii ar fi putut diagnostica greșit condițiile inițiale.

Un al doilea domeniu de îngrijorare este politica monetară. Economiștii profesioniști încă nu au vorbit destul de clar despre provocările cu care se confruntă strategia de comunicare a Rezervei Federale a SUA, în ciuda faptului că până și unele ușoare rateuri, precum cele întâmplate în cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, pot declanșa crize severe de instabilitate financiară care pot amenința creșterea economică. În schimb, ei pur și simplu au continuat să îmbrățișeze viziunea contemporană că o mai mare transparență a Rezervei Federale este întotdeauna un lucru bun.

Am parcurs un drum lung de la epoca fostului „Fedspeak” al președintelui Rezervei Federale, Alan Greenspan (sau, după cum a spus chiar el, „mormăieli cu o mare incoerență”). Dar asta ridică o nouă problemă: precizia iluzorie. După fiecare reuniune politică, Rezerva Federală emite acum o declarație, un proces-verbal, transcrieri, planuri, urmate de o conferință de presă ceea indică piețelor un nivel de sofisticare care nu este realist într-o lume a fluidității și a incertitudinii ridicate.

Mai degrabă decât să meargă pe principiul că mai mult este mai bine, economiștii ar trebui să îndemne Rezerva Federală să adopte o abordare mai apropiată de cea a Băncii Angliei, care pune accentul pe analizele de scenarii și pe diagrame. Economiștii ar putea, de asemenea, să facă mai multe pentru a informa – și poate chiar a influența – revizuirea continuă de către Rezerva Federală a regulamentelor sale politice și a strategiei de comunicare. La urma urmei, literatura economică privind informațiile asimetrice sugerează că o contribuție mai mare din partea economiștilor din afara Rezervei Federale este în aceleași timp adecvată și necesară pentru asigurarea unui rezultat politic optim.

O a treia zonă de îngrijorare este conflictul comercial chino-american, care este mai controversat, datorită naturii sale politice. Până în prezent, marea majoritate a economiștilor au scos în evidență argumentul convențional potrivit căruia tarifele (reale sau amenințate) sunt întotdeauna rele pentru toată lumea. În acest fel, ei au ignorat munca propriei profesii, arătând cum beneficiile promise ale comerțului, chiar dacă sunt substanțiale, pot fi subminate de piață și de imperfecțiunile instituționale. Cei care doreau să aducă o contribuție productivă la dezbatere ar fi trebuit să adopte o abordare mai nuanțată, aplicând instrumente din teoria jocurilor pentru a face diferența între „ce” și „cum” în războiul comercial.

Acestea sunt doar trei exemple recente despre modul în care economiștii au dat-o în bară. În plus, economiștii se străduiesc să explice evoluțiile recente ale productivității, implicațiile inegalității în creștere, impactul ratelor dobânzilor mereu negative din zona euro, efectele pe termen lung ale altor măsuri neconvenționale de politică monetară (amplificate de ultimul pivot al politicii Băncii Centrale Europene) și încetinirea bruscă a creșterii economice europene. De asemenea, nu au reușit să prevadă saga Brexit și explozia politică de mânie și alienare din Occident în general.

Niciuna dintre acestea nu reprezintă o surpriză uriașă, având în vedere că profesia a îmbrățișat presupuneri teoretice simpliste și s-a bazat în mod excesiv pe tehnicile matematice care apreciază eleganța și nu aplicabilitatea din lumea reală. Economia principală a plasat un accent analitic mult prea mare asupra condiției de echilibru, ignorând în mare măsură importanța tranzițiilor și punctelor critice, fără a mai menționa scenariile cu multiple echilibre. Iar profesia nu a reușit să țină seama în mod repetat de legăturile financiare, de cunoașterea științelor comportamentale și de forțele seculare și structurale în evoluție rapidă, cum ar fi inovația tehnologică, schimbările climatice și creșterea Chinei.

Toate acestea ar trebui să spună economiștilor că există destul spațiu pentru îmbunătățire și că trebuie să-și extindă domeniul de analiză pentru a ține seama de interacțiunile umane, de efectele distribuționale, de mecanismele de feedback financiar-economic și de schimbările tehnologice. Dar acest lucru nu se poate referi doar la elaborarea de noi modele analitice în domeniu; economiștii trebuie, de asemenea, să includă informații din alte discipline pe care profesia le-a ignorat.

O disciplină dominată prea mult timp de „mari preoți” trebuie să adopte acum o mentalitate mai deschisă. Aceasta înseamnă recunoașterea și abordarea prejudecăților inconștiente, nu în ultimul rând prin eforturi concertate de îmbunătățire a incluziunii și a diversității în domeniu. De asemenea, înseamnă concentrarea mai mult pe abordări interdisciplinare și pe efecte distribuționale, și mai puțin pe puritatea modelelor matematice, a condițiilor medii și a umflării distribuțiilor. Astfel de schimbări structurale vor necesita mai multe „zone sigure” și mai bune din punct de vedere intelectual și instituțional, astfel încât întreruperile analitice să poată fi gestionate și canalizate în direcții productive.

Fără ajustări semnificative, economia de bază va rămâne cu doi pași în spatele realităților schimbătoare din teren, iar economiștii vor risca o nouă pierdere de credibilitate și de influență. Într-o eră de îngrijorare cu privire la schimbările climatice, răsturnările politice și întreruperile tehnologice, neajunsurile economiei de masă trebuie abordate cât de curând.

 

 

Mohamed A. El-Erian, consilier economic principal la Allianz, a fost președintele Consiliului Global pentru Dezvoltare al președintelui american Barack Obama. Cea mai recentă carte a sa este: „Singurul joc din oraș: băncile centrale, instabilitatea și evitarea următorului colaps.”

 


RELATED ARTICLES