spot_img
AcasăEconomieDeficitul bugetar a ajuns la 6,5 miliarde de lei, respectiv 0,78% din...


Deficitul bugetar a ajuns la 6,5 miliarde de lei, respectiv 0,78% din PIB

Execuția bugetului general consolidat pe primele opt luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,5 miliarde lei, respectiv 0,78% din PIB, față de deficitul de 3,1 miliarde lei, respectiv 0,41% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2016, informează Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 160,4 miliarde lei, reprezentând 19,2% din PIB, au fost cu 8,9% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creșteri față de anul trecut la încasările din contribuțiile sociale (+16,6%), din impozitul pe salarii și venit (+10,4%), din venituri nefiscale (+14,0%) și din venituri din capital (+13,4%), conform MFP.

Eliminarea taxei pe clădiri speciale de la 1 ianuarie 2017 a reprezentat principala cauză pentru scăderea încasărilor din impozite și taxe de proprietate cu 6,4% față de aceeași perioadă din 2016.

Totodată, încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 66,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterea fiind determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente contribuției datorate pentru medicamente, precum și pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce privește veniturile din TVA, acestea au înregistrat o scădere cu 1,7% față de primele opt luni ale anului 2016, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2016, a cotei standard de TVA de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2016. Totodată, din februarie 2017, se reflectă în încasări și efectele reducerii cotei standard de TVA de la 20% la 19%.

Scăderi s-au înregistrat și în cazul încasărilor din accize, care au fost cu 5,2% mai mici față de aceeași perioadă din 2016. Scăderea a fost determinată de reducerea nivelului acestora pentru unele produse
energetice începând cu 1 ianuarie 2017.

MFP precizează că „sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de 7 miliarde lei”.

În ceea ce privește cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 166,9 miliarde lei, acestea au crescut în termeni nominali cu 11,0% comparativ cu cele înregistrate în primele opt luni ale anului trecut.

Cheltuielile de personal au urcat cu 21,4% față de perioada similară a anului trecut, fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a lui 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor OUG nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 și completarea unor acte, precum și de creșterile salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15% a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 50% a salariului brut și a sporurilor pentru personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte începând cu 1 februarie 2017, precum și aplicarea, începând cu 1 iulie 2017, a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, creștere mai mare înregistrându-se la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, de 6,5%.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut raportat la anul precedent cu 11,3%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1.000 lei, precum și alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016, care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sunt: creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); creșterea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 10,5 miliarde lei, respectiv 1,3% din PIB.


RELATED ARTICLES